هفتمین کنفرانس بین‌المللی FOHNEU
04-24-2019
masoomi
دبیر انجمن
*******

24/04/2019 - 24/04/2019
7TH FOHNEU International Congress
LOCATION: Hotel Danubius
CITY: Budapest
COUNTRY: Hungary
ORGANIZATION: Federation of Occupational Nurses within the European Union (FOHNEU) and the Council of Hungarian Health Professionals (CHHP)
The triennial Congresses of FOHNEU were launched in 1997 in Brussels, Belgium with the aim to promote international dissemination and discussion of the most recent research results and achievements of occupational health.

The 7th FOHNEU International Congress is open to everbody who wants to present recent and original results on any of the following topics
 Total Worker Health
Healthy Working Environment
Vocational Rehabilitation
 How to handle harassment and bullying
 Wellbeing
 Economic value of Occupational Health Nursing
Cost-effective interventions
The role of Technologies in Occupational Health
Changing Workforce Demographics
Migration an opportunity or threat
Ageing workforce
 Workforce with disabbilities
Milleniles
 GIG economy
 Multinationality
 Diverstiy and inclusion
 Management & Leadership
 Research & Evidence Based Practice
Important dates and deadlines

30/05/2018   Call for Abstracts Opens for the Congress
30/05/2018   Early Bird Registration Opens
30/09/2018   Final deadline for Abstarct Submissions
03/11/2018   Authors to be Notified of Acceptance
01/12/2018   Early Bird Registration Fee Closes
19/03/2019   Standard Registration Fee Closes
20/03/2019   Late Registration Fee Opens

وب سایت هفتمین کنفرانس بین‌المللی FOHNEU


هفتمین کنفرانس بین‌المللی FOHNEU
محل: هتل Danubius 
شهر: بوداپست
کشور: مجارستان
برگزارکننده: فدراسیون پرستاران شغلی(پرستاران بهداشت حرفه ای)در اتحادیه اروپا (FOHNEU) و انجمن بهداشت حرفه ای مجارستان (CHHP)
هفتمین کنگره بین‌المللی FOHNEU برای همه کسانی که مایل به ارائه نتایج جدید و اصلی در هر یک از موضوعات زیر هستند، آزاد است
موضوعات عمومی برای سلامت کارکنان
- محیط کار سالم
- توانبخشی حرفه ای
- چگونگی مقابله با  آزار و اذیت و زورگویی؟

- تندرستی
ارزش اقتصادی پرستاری بهداشت حرفه ای

- مداخلات موثر
نقش تکنولوژی ( فن آوری) در بهداشت حرفه ای
تغییرات دموگرافی نیروی کار

- مهاجرت یک فرصت یا تهدید؟
- نیروی کار پیری
- نیروی کار با اختلالات
- نسل هزاره 
- اقتصاد GIG
- چند ملیتی
-  تنوع و ظرفیت ها
تاریخ های مهم و مهلت
30/05/2018 فراخوان 
30/05/2018 ثبت نام 
30/09/2018 آخرین مهلت نهایی برای ارسال Abstarct
03/11/2018 نویسندگان باید از پذیرش اطلاع داشته باشند
01/12/2018 هزینه ثبت نام ابتدایی 
19/03/2019 هزینه ثبت نام استاندارد
20/03/2019 هزینه ثبت نام بعدا باز می شود( تمدید)


پرش به ما