توسطmasoomi در 07-17-2018، 01:39 PM
29- به طور معمول، محاسبه TLV با استفاده از کدام یک از پارامترهای زیر انجام می شود?

الف) Reference dose
ب) Safe Human Dose
ج) NOAEL
د) LOAEL


 The Safe Human Dose 
 The calculation of a safe human dose essentially makes an extrapolation on the basis of the size differential between humans and the test species. Usually this is a straightforward body-weight extrapolation, but a surface area scalar for dose could also be used. The calculation is similar to the following
[عکس: 972929.JPG]
NOAEL = threshold dose or some other no-observable-adverse-effect-level selected from the no-effect region of the dose–response curve
SHD = safe human dose
UF = the total uncertainty factor, which depends on the nature and reliability of the animal data used for the extrapolation
 N = number of milligrams consumed per day

[عکس: 97292929.JPG]

Two methods of estimating the threshold are used. The more desirable method uses the highest reported dose or exposure level for which no toxicity was observed. adverse effect level” (NOAEL), is considered for practical purposes to represent the threshold dose. Sometimes, the available data do not include a NOAEL; that is, all of the doses tested produced some measurable toxic effect. In this situation, the lowest dose producing an adverse effect,  termed the “lowest observable adverse effect level” (LOAEL), is identified from the dose response data. The threshold dose will lie below, and hopefully near, this dose. A threshold dose is then projected from the LOAEL, usually by dividing the LOAEL by a factor of 10 (see Figure 18.3

the greater the uncertainty that the NOAEL or LOAEL from the literature actually represents the threshold dose in humans 
The purpose of dividing the NOAEL or LOAEL by uncertainty factors is to ensure that the SHD used in the risk assessment is below the actual human threshold dose for toxicity for all individuals in the exposed population, thereby avoiding any underestimation of risk. The greater the uncertainty associated with the data, ظthe larger the uncertainty factor required to insure protection.The general rationale for selecting the size of the uncertainty factor for a particul ararea of uncertainty is as follows
بررسی و تحلیل توسط دبیر انحمن در انجمن بهداشت حرفه ای ایران
توسطmasoomi در 07-17-2018، 12:50 PM
37- در مدیریت استرس گرمایی کدام یک از موارد زیر از طریق جلوگیری از تعریق عمل می‌کند؟

الف) دیورتیک ها 
ب) داروهای ضد التهاب 
ج) آنتی هیستامین ها 
د) بتابلاکرها
توسطmasoomi در 07-17-2018، 12:26 PM
39- تعیین شاخص دمای خنک کنندگی معادل(ECT) کدام باید سنجیده شود؟

 الف) دمای تابشی و سرعت جریان هوا
ب) دمای طرح و سرعت جریان هوا 
ج)رطوبت نسبی و سرعت جریان هوا
د)  دمای هوا و سرعت جریان هوا 

شاخص خنک کننده باد عبارت از میزان اتلاف گرمای بدن از سطح حفاظ نشده پوست است. شاخص خنک کنندگی تابعی از دمای هوا و سرعت جریان باد است تفسیر عملی شاخص خنک کنندگی باد بر اساس دمای خنک کننده صورت می‌گیرد دمای خنک کنندگی دمای از هوا را بیان می‌دارد که در شرایط آرام توان خنک کنندگی معادل شرایط واقعی محیط را وانمود سازد.

انسان و تنش های حرارتی محیط کار.چاپ پنجم .تهران:انتشارات دانشگاه تهران ؛1394. ص276،
بررسی و تحلیل توسط دبیر انحمن در انجمن بهداشت حرفه ای ایران
توسطmasoomi در 07-17-2018، 12:14 PM
38- کدام یک از شاخص های استرس گرما مدت زمان مواجهه( DLE) را برای حفاظت 50 و 95 درصدی تعیین می کنند؟

الف) PHS         ب) DI       ج) MDI      د) WD


محاسبه مدت زمان قابل قبول مواجهه(DLE) یکی از مهمترین کاربردهای شاخص SW در محیط های صنعتی است.DLE را می‌توان بر اساس مقدار حداکثر گرمای ذخیره شده در بدن و آب از دست رفته برآورد نمود.
PHS این شاخص در استاندارد شماره  ISO 7933:2004 از نام SW که در استاندارد شماره ISO 7933:1989 بود به این نام تجدید نظر شد.

بررسی و تحلیل توسط دبیر انحمن در انجمن بهداشت حرفه ای ایران

منابع مورد استفاده:انسان و تنش های حرارتی محیط کار.چاپ پنجم .تهران:انتشارات دانشگاه تهران ؛1394. ص196،
سوال 14 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
  •  قبلی
  • 1
  • 2(current)
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 630
  • بعدی 
مهمان عزیز، خوش‌آمدید.
شما می‌توانید از طریق فرم ثبت‌نام در انجمن عضو شوید.
نام‌کاربری/ایمیل:

رمز عبور


ورود
جستجو در انجمن‌ها

کاربران حاضر
ما 29 کاربر حاضر در انجمن دارید
1 کاربر عضو | 28 مهمان