توسطmasoomi در 10-11-2018، 10:09 PM
جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه نجفی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تحت عنوان

« بررسی اثر کیفیت خواب،بار کاری ذهنی و خستگی ذهنی بر روی تعداد خطا ،میزان توجه و زمان واکنش بر روی پرسنل آزمایشگاه بیمارستانهای منتخب» به راهنمایی آقای دکتر احسان الله حبیبی و مشاوره آقای دکتر قاسم یادگار فر روز چهارشنبه ۱۱مهر ماه ۹۷در دفتر گروه برگزار شد.

چکیده
مقدمه: افرادی که کار آنها ذهنی می باشد و شیفت کاری آنها برای یک مدت طولانی ادامه دارد اغلب احساس خستگی ذهنی میکنند که در عملکرد آنها مشخص میشود و انگیزه آنها را برای ادامه کار کاهش میدهد. هدف از انجام این پایان نامه  بررسی اثر کیفیت خواب، بار کاری ذهنی و خستگی ذهنی بر روی تعداد خطا، میزان توجه و زمان واکنش بر روی پرسنل آزمایشگاه بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد.
مواد و روشها: در این مطالعه ۸۰  نفر از پرسنل ۴ آزمایشگاه بیمارستانهای اصفهان شرکت کردند. متغیرها یکبار در ابتدای شیفت کاری و یک بار در انتهای شیفت کاری مورد بررسی قرار گرفتند. بار کاری ذهنی به وسیله پرسشنامه آنلاین NASA TLX  اندازه گیری شد. خستگی ذهنی به وسیله دستگاه آستانه ادراک سوسو بررسی شد.کیفیت خواب به وسیله پرسشنامه استاندارد کیفیت خواب پیتزبورگ اندازه گیری شد. زمان واکنش به وسیله دستگاه زمان واکنش (reaction timer) و دقت به وسیله نرم افزار عملکرد پیوستهCPT  اندازه گیری شد. برای پیش بینی متغیرهایی که میتوانند بر روی کیفیت خواب اثر بگذارند از رگرسیون خطی استفاده شد. برای مقایسه میانگین متغیرها در ابتدا و انتهای شیفت کاری از آزمون آماریpair t test استفاده شد تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS V19  انجام شد و از آزمونهای آماری pearson correltion  ، pair sampel t test  و رگرسیون خطی استفاده شد.
یافته ها: طبق نتایج، کیفیت خواب با زمان واکنش بیشترین همبستگی (۰.۲۰۱) و معنی داری (۰.۰۱۱) را داشت. بار کاری ذهنی با داشتن مقدار معنی داری ۰.۰۵  بیشترین اثر بر روی زمان واکنش داشت و برای بیش بینی متغیرهایی که میتوانند بر روی زمان واکنش اثر بگذارند. با توجه به نتایج به دست آمده  از مقایسه مقادیر ابتدا و انتهای شیفت های کاری،  مقدار معنی داری برای متغیرهای خطا ارائه پاسخ، زمان پاسخ،زمان واکنش و خستگی ذهنی کمتر از ۰.۰۵ بود. تغییرات متغیرهای خطا در زمان واکنش و خطا حذف در آزمون عملکرد پیوسته در ابتدا و انتهای شیفت کاری معنی دار نشده است.   
نتیجه گیری:  با توجه به نتایج به دست آمده، کیفیت خواب پایین، میتواند زمان واکنش را کاهش دهد. خطا ارائه پاسخ که یکی از متغیرهای آزمون عملکرد پیوسته می باشد نیز میتواند بر روی زمان واکنش تاثیر بگذارد و کاهش تعداد خطا ارائه پاسخ میتواند زمان واکنش را کاهش دهد. همچنین تحصیلات میتواند بر روی زمان واکنش اثر بگذارد و زمان واکنش را کاهش دهد. طبق نتایج به دست آمده توصیه میشود که در مشاغل حساس که نیاز به زمان واکنش سریع دارند افرادی را قرار دهند که دارای کیفیت خواب بالا و بار کاری ذهنی پایینی هستند. با توجه به تغییر متغیرها در ابتدا و انتهای شیفت توصیه میشود کارهایی که نیاز به دقت و زمان واکنش پایین هستند در ابتدای شیفت کاری انجام شود و کارها با اهمیت کمتر در پایان شیفت کاری انجام شود.

کلمات کلیدی: کیفیت خواب، بار کاری ذهنی، خستگی ذهنی، زمان واکنش، میزان دقت
توسطmasoomi در 10-11-2018، 01:10 PM
از درد کمر در کار رنج می برید؟ بلند شو، باستید !

کمر درد دومین علت غیبت در محل کار به دلیل بیماری کاری است میزهای قابل تنظیم با ارتفاع میتوانند یک وضعیت پویا تر را ایجاد کند که موجب تقویت عضلات پشتی کمری می شود که این امر مسائل مربوط به بیماریها کمر در محل کار جلوگیری می کند
حتی هنگامی که از صندلی های اداری راحت استفاده می کنیم، باید بخاطر داشته باشیم که برخی روش های نشستن بهتر از روش های دیگر است.
مطالعات نشان داده اند که نشستن ، نسبت به ایستادن و دراز کشیدن فشار بیشتری را به دیسک کمر وارد می کند و کمترین فشار وقتی وارد می شود که ما در حال دراز کشیدن باشیم

نوع فایل: PDF
زبان: انگلیسی
تعداد صفحات: 3

.pdf   Get up, stand up.pdf (اندازه 270.65 KB / تعداد دانلود: 2)

منابع مورد استفاده:
The article is a guest commentary by Kinnarps Germany

[عکس: aa.JPG]
[عکس: bb.JPG]
[عکس: cc.JPG]
توسطmasoomi در 10-11-2018، 12:14 PM
دانلود نرم افزار phast 8 شبیه سازی پیامدهای حوادث ناشی از انفجار، آتش سوزی و انتشار مواد

 مدلسازی حوادث با نرم افزار  PHAST 8
- مدلسازی تخلیه (Discharge)
- مدلسازی انتشار(Dispersion)
- مدلهای آتش (Fire)
- مدلهای انفجار
- مخاطرات Flare & Stack

ویژگی‌های نرم افزار phast
امکان پیش بینی حوادث قبل از وقوع وجود دارد.
ریسک فعالیت های صنعتی را محاسبه میکند.
مقدار مواد تخلیه شده در حالت نشت را محاسبه میکند.
فاز مواد سمی تخلیه شده در حالت نشت را مشخص میکند.
برای مخلوط چند ماده مختلف امکان بررسی وجود دارد.
امکان بررسی سناریوهای مختلف وجود دارد.
ارائه نتایج نهایی بر روی نقشه امکانپذیر است.
نمودارهای متغیر با زمان از طریق نرم افزار phast ارائه میشود.
نتایج خروجی اطلاعاتی کاملا معتبر و قابل اطمینان هستند.
توسطmasoomi در 10-09-2018، 08:40 PM
دفاعیه پایان نامه آقای مسلم مومبینی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران.
عنوان پایان نامه:
بررسی مواجهه کارگران با سیلیس آزاد کریستالی موجود در ذرات قابل استنشاق و ارائه روشهای عملی کنترل ذرات در کارخانه سیمان سبزوار 

  اساتید راهنما:       دکتر محمود محمدیان 
تاریخ دفاعیه: 97/07/17
  •  قبلی
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4(current)
  • 5
  • 6
  • ...
  • 676
  • بعدی 
مهمان عزیز، خوش‌آمدید.
شما می‌توانید از طریق فرم ثبت‌نام در انجمن عضو شوید.
نام‌کاربری/ایمیل:

رمز عبور


ورود
جستجو در انجمن‌ها

کاربران حاضر
ما 11 کاربر حاضر در انجمن دارید
2 کاربر عضو | 9 مهمان
gozal، samaneh-nouri