توسطmasoomi در 10-09-2018، 06:05 PM
با Zhanlin و Siyun  آشنا شوید، آنها  دانشجوی کارشناسی ارشد علوم بهداشت حرفه ای و ایمنی در دانشگاه UQ ایتالیا هستند

مصاحبه کننده: دانشگاه UQ ایتالیا
ترجمه شده در انجمن بهداشت حرفه ای ایران
مترجم: سرکار خانم سپیده منصف کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای 

من بیش از چهار سال به عنوان پزشک در چین زندگی می کردم. در طول آن  دوره، متوجه شدم که برخی از بیماری ها با شغل  بیماران مرتبط است.بنابراین ما باید به  رابطه ی  میان شغل  و بیماری ها و پیشگیری  از بیماری های ناشی از کار واقف باشیم .به همین دلیل ، تصمیم گرفتم که بهداشت حرفه ای و ایمنی را یاد بگیرم. البته این درس فقط کلاس  ندارد . این درس نیز ،  شامل آموزش  و برنامه های میدانی (رشته ای) یا برخی از محل های  کاری ، چیزی شبیه به آن است. فکر می کنم این بخش بسیار مهمی برای شما باشد تا  مهارت های عملی بیشتر یاد بگیرید . این رشته ،  فرصت خوبی برای ما ایجاد می کند تا آموزه های این رشته را به عمل درآوریم . OHS در چین ، یک صنعت بسیار جدید است، بنابراین با چالش های زیادی رو به رو هستیم تا بر آن ها غلبه کنیم . می دانید، قانون در کشورهای مختلف، متفاوت است . بنابراین در چین، قوانین OHS ، دقیق نیست . چین و استرالیا کشورهای مختلف هستند، بنابراین باید از این دانش در شرایط مختلف استفاده کنیم. این یک نکته بسیار مهمی برای ما است. اساتید و دانشجویان یک انجمن به نام انجمن بهداشت و ایمنی دانشجویان ایجاد کردند. این یک انجمنی است که ما به این انجمن ملحق می شویم. ما فعالیت های مختلفی در دانشگاه یا خارج  از آن ، شروع می کنیم. همچنین، جدیدترین اطلاعات در مورد رشته خود  را در این انجمن  به اشتراک می گذاریم و با بسیاری از دانشجویان مختلف کشورها ، دیدار می کنیم.این کاری  است که قبلا انجام نداده ام. می دانید،  ما هم چنین برخی از همکاران و دوستانی در چین داریم ، اما در چین زندگی می کنند . اما اکنون من دوستان زیادی در سرتاسر جهان دارم. این بهترین چیز می تواند باشد .

Meet Zhanlin and Siyun, they study the Master of Occupational Health and Safety Science at UQ

توسطmasoomi در 10-09-2018، 02:20 PM
SPLMeter برنامه اندازه گیری ترا فشار صورت برای اندروید 

نوع فایل:apk

.apk   occupationalhealth.ir.SPLMeter.apk (اندازه 246.3 KB / تعداد دانلود: 4)

[عکس: SPLMeter.JPG]
توسطmasoomi در 10-08-2018، 08:47 PM
مهندسی فاکتورهای انسانی کاربردی Human Factors Engineering Applied

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 18

.pdf   مهندسی فاکتورهای انسانی کاربردی.pdf (اندازه 736.03 KB / تعداد دانلود: 10)
توسطmasoomi در 10-08-2018، 08:15 PM
جزوه آموزشی ارگونومی دکتر ورمزیار Ergonomics Training

ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻋﻠﻢ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﺎزﻣﺎن های ﺑﯿﻦ المللی  I.L.O
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ، اﻫﺪاف و ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ کاربردی در ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ
فیزیولوژی کاری 
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ انرژی
ﺳﯿﺴﺘﻢ های بازسازی انرژی 
ﮐﺎر ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ای اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ 
ﺗﻘﺴﯿﻢ بند ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺮف انرژی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ I.L.O
ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و روش های اﻧﺪازه گیری آن 
اﻧﺪازه گیری ﻗﺪرت ﻋﻀﻼﻧﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺸﺎر ﮐﺎر
اﻧﻮاع ﺧﺴﺘﮕﯽ و روش های پیشگیری از آن ها 
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎر اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر آئی و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن 
ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﮐﺎر 

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 31

.pdf   جزوه آموزشی ارگونومی.pdf (اندازه 1.51 MB / تعداد دانلود: 10)
 •  قبلی
 • 1
 • ...
 • 3
 • 4
 • 5(current)
 • 6
 • 7
 • ...
 • 676
 • بعدی 
مهمان عزیز، خوش‌آمدید.
شما می‌توانید از طریق فرم ثبت‌نام در انجمن عضو شوید.
نام‌کاربری/ایمیل:

رمز عبور


ورود
جستجو در انجمن‌ها

کاربران حاضر
ما 11 کاربر حاضر در انجمن دارید
2 کاربر عضو | 9 مهمان
gozal، samaneh-nouri