انجمن بهداشت حرفه ای ایران
شیوه ایجاد پروفایل پژوهشگران در گوگل اسکولار Google Scholar Citations - نسخه قابل چاپ

+- انجمن بهداشت حرفه ای ایران (http://www.occupationalhealth.ir/forum)
+-- انجمن: دکترا و ارشد بهداشت حرفه ای و ارگونومی (http://www.occupationalhealth.ir/forum/forumdisplay.php?fid=117)
+--- انجمن: پژوهش و تحقیقات (http://www.occupationalhealth.ir/forum/forumdisplay.php?fid=51)
+--- موضوع: شیوه ایجاد پروفایل پژوهشگران در گوگل اسکولار Google Scholar Citations (/showthread.php?tid=1990)شیوه ایجاد پروفایل پژوهشگران در گوگل اسکولار Google Scholar Citations - masoomi - 03-29-2016

شیوه ایجاد پروفایل پژوهشگران در گوگل اسکولار  Google Scholar Citations

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 12
[attachment=1700]