انجمن بهداشت حرفه ای ایران
اناليز كامل دستمزد كارگری سال ٩٧ - نسخه قابل چاپ

+- انجمن بهداشت حرفه ای ایران (http://www.occupationalhealth.ir/forum)
+-- انجمن: همایش ها، سیمنار ها، اخبار و قوانین انجمن (http://www.occupationalhealth.ir/forum/forumdisplay.php?fid=47)
+--- انجمن: اطلاعیه های انجمن بهداشت حرفه ای ایران (http://www.occupationalhealth.ir/forum/forumdisplay.php?fid=210)
+---- انجمن: اخبار انجمن (http://www.occupationalhealth.ir/forum/forumdisplay.php?fid=49)
+---- موضوع: اناليز كامل دستمزد كارگری سال ٩٧ (/showthread.php?tid=2726)اناليز كامل دستمزد كارگری سال ٩٧ - masoomi - 03-25-2018

اناليز كامل دستمزد كارگری سال ٩٧ 
حقوق و دستمزد سال 97 

[attachment=2441]