انجمن بهداشت حرفه ای ایران
ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه شغلی با نیکل - نسخه قابل چاپ

+- انجمن بهداشت حرفه ای ایران (http://www.occupationalhealth.ir/forum)
+-- انجمن: عوامل زیان آور محیط کار (http://www.occupationalhealth.ir/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: عوامل شیمیایی Chemical agents (http://www.occupationalhealth.ir/forum/forumdisplay.php?fid=86)
+---- انجمن: سم شناسی صنعتی و شغلی (http://www.occupationalhealth.ir/forum/forumdisplay.php?fid=43)
+---- موضوع: ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه شغلی با نیکل (/showthread.php?tid=2782)ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه شغلی با نیکل - هادی میرزابیگی - 05-16-2018

ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه شغلی با نیکل
ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه شغلی با نیکل در صنعت آبکاری شیر آلات برنجی نیکل عنصر 28 جدول تناوبی و فلزی مقاوم، چکش خوار، براق با ساختار بلورین و مکعبی شکل به رنگ سفید و نقره ای میباشد .
از نظر خواص مغناطیسی و فعالیت شیمیایی شبیه به آهن و کبالت میباشد. کاینهای اصلی نیکل عبارتند از پنتلاندیت، پیروتیت(سولفید های نیکل و آهن)و گاز نیتریت (سیلیکات نیکل و منیزیم ) هستند.
مواجهه های محیطی نیکل
فرسایش محیطی
حل شدن نیکل موجود در خاک
رسوب از اتمسفر
فرآیندهای صنعتی
تخلیه فاضلاب
هوا: انتشار از آتشفشان ها، حرکت در باد به صورت ذرات ناشی از فرسایش، ایجاد در اثر سوزاندن سوختهای فسیلی (نفت و ذغال سنگ) و .......
آب: اغلب حاوی کمتر از 2 میکروگرم بر لیتر نیکل می باشد که ممکن است این میزان به واسطه
آلودگی منابع آب و باران های اسیدی افزایش یابد.
خاک: میزان آن در خاک به نوع خاک و PH آن بستگی دارد.
مواجهه های خانگی نیکل

نوع فایل : PDF
تعداد صفحات: 40
[attachment=2501]
منابع مورد استفاده:
References

 Winder CH, Stacey N. Occupational Toxicology Boca Raton CRC PRESS 2004. 319-23 p
ATSDR. Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Toxicological Profile for Nickel USA: Department of Health and Human Services 2005
Haber LT, Allen BC, Kimmel CA. Non-cancer risk assessment for nickel compounds: issues associated with dose-response modeling of inhalation and oral exposures. Toxicological Sciences. 1998;43(2):213-29
MSDS. Material Safety Data Sheet for Nickel. Texas Science Lab; 2012