انجمن بهداشت حرفه ای ایران
ابزار های سنجش حجم ، دبی و سرعت جریان هوا - نسخه قابل چاپ

+- انجمن بهداشت حرفه ای ایران (http://www.occupationalhealth.ir/forum)
+-- انجمن: عوامل زیان آور محیط کار (http://www.occupationalhealth.ir/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: عوامل شیمیایی Chemical agents (http://www.occupationalhealth.ir/forum/forumdisplay.php?fid=86)
+---- انجمن: کالیبراسیون وسایل نمونه برداری از هوا (http://www.occupationalhealth.ir/forum/forumdisplay.php?fid=113)
+---- موضوع: ابزار های سنجش حجم ، دبی و سرعت جریان هوا (/showthread.php?tid=2783)ابزار های سنجش حجم ، دبی و سرعت جریان هوا - masoomi - 05-16-2018

ابزار های سنجش حجم، دبی و سرعت جریان هوا

تعیین اشل واقعی قرائت وسایل 
تعیین صحت ودقت وسایل نمونه برداری
کالیبراسیون از مهم ترین مراحل کاری در نمونه برداری و تجزیه آلاینده ها است و منجر به کاهش خطاها و افزایش اعتبار روش کار می شود

 کالیبراسیون دبی و حجم
 کالیبراسیون راندمان جمع آوری
 کالیبراسیون بازیافت وثبات نمونه
 کالیبراسیون پاسخ حسگرها

نوع فایل: پاورپوینت
تعداد اسلایدها: 82
[attachment=2500]

[عکس: 2500.JPG]