انجمن بهداشت حرفه ای ایران
3 مارس 2019 روز جهانی شنوایی - نسخه قابل چاپ

+- انجمن بهداشت حرفه ای ایران (http://www.occupationalhealth.ir/forum)
+-- انجمن: سمینارها، کنکره ها، همایش‌ها (http://www.occupationalhealth.ir/forum/forumdisplay.php?fid=47)
+--- انجمن: اطلاعیه‌های انجمن بهداشت حرفه‌ای ایران (http://www.occupationalhealth.ir/forum/forumdisplay.php?fid=210)
+---- انجمن: سمینارها، کنگره‌ها، همایش‌ها (http://www.occupationalhealth.ir/forum/forumdisplay.php?fid=63)
+---- موضوع: 3 مارس 2019 روز جهانی شنوایی (/showthread.php?tid=3783)3 مارس 2019 روز جهانی شنوایی - masoomi - 03-14-2019

3 مارس 2019 روز جهانی شنوایی
World Hearing Day (WHD) 3 March

اهداف: فراهم نمودن چارچوبی مشخص برای افراد و یا سازمان‌های ذینفع در جهت ارتقاء برنامه‌های مراقبتی در سلامت گوش و شنوایی
در سطح منطقه‌ای و در کشورهای در حال توسعه.
چارچوب فعالیت: مرحله برنامه ریزی باید با برگزاری جلسه بارش افکار و با کلمات کلیدی زیر به عنوان نقطه شروع آغاز شود.
برای نمونه،
"چه مخاطبانی هدف برنامه مناسبتی WHD شما هستند؟"
" چرا اینگونه از فعالیت‌ها را انتخاب کرده‌اید؟ "
“ چه نوع وقایع یا فعالیت‌هایی بهتر است در ترویج و الگو سازی WHD در جامعه مدنی شما مد نظر قرار گیرد؟ "
" چطور در برنامه ریزی اجرای هر چه موثرتر این رویداد جهانی عمل خواهید کرد؟ "
" چه موقع می‌خواهید میزبان اجرای رویداد WHD باشید؟ "
"کجا بهترین مکان برای میزبانی رویداد یا فعالیت شما می‌باشد؟
اصول کلیدی بارش افکار:
 تمام ایده‌ها / پیشنهادات خود را بدون توجه به احتمال پرت بودن موضوعات و یا غیر ممکن و عجیب و غریب بودن آنها
بر روی کاغذ نوشته شوند (در صورتی که تیمی برای اجرای کار تشکیل شده است، بهتر است فردی را به‌عنوان مسئول و
دبیر جلسات تعیین کنید).
به تمامی ایده‌های مطرح شده در تیم ارزش داده شود.
تا آنجا که می‌شود ایده‌ها را خلاقانه انتخاب شوند.

مترجم: دکتر سعید محمودیان استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، مدیر مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت
نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 10
[attachment=3031]

منابع مورد استفاده:
Prepared by: Ms Joanne Sahdeo 1,2 1Founder of JS Health Agency B. Comm Path (Aud). M Aud SA (CCP), MPH (MPHAA) Clinical Audiologist at Ear Science Institute of Australia
With technical inputs from Dr Shelly Chadha Technical Officer, Prevention of Blindness and Deafness World Health Organization, Geneva