انجمن بهداشت حرفه ای ایران
واژه Permeability در طراحی Bag filter به چه معناست؟ - نسخه قابل چاپ

+- انجمن بهداشت حرفه ای ایران (http://www.occupationalhealth.ir/forum)
+-- انجمن: دکترا و ارشد بهداشت حرفه ای و ارگونومی (http://www.occupationalhealth.ir/forum/forumdisplay.php?fid=117)
+--- انجمن: ازمون های انلاین ازمایشی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای (http://www.occupationalhealth.ir/forum/forumdisplay.php?fid=219)
+---- انجمن: نمونه سوالات تالیفی همراه با نکات مهم ارشد بهداشت حرفه ای (http://www.occupationalhealth.ir/forum/forumdisplay.php?fid=221)
+---- موضوع: واژه Permeability در طراحی Bag filter به چه معناست؟ (/showthread.php?tid=3980)واژه Permeability در طراحی Bag filter به چه معناست؟ - masoomi - 07-01-2019

سوال 60 بهداشت محیط کار کنکور ارشد مجموعه ایمنی صنعتی 98

واژه Permeability در طراحی Bag filter به چه معناست؟
1) نسبت هوا گذر به سطح عبوری 
2)  نسبت سرعت جریان هوا به سطح عبوری 
3) نسبت گذر حجمی به فشار 
4)  نسبت فشار های استاتیک و سنتتیک

توان عبوری گاز از پارچه، گذردهی یا نفوذ پذیری نامیده می شود و به عبارت است از میزان گذر حجمی هوا (فوت مکعب بر دقیقه) که با افت فشار 0.5 اینچ آب از سطح پارچه یک متر مربع عبور می کند
مقدار گذردهی معمولا در حدود 25 تا 40 فوت مکعب بر دقیقه بر متر مربع است

جعفری محمد جواد .تهویه صنعتی. چاپ اول. تهران:فدک ایساتیس ؛1387. ص 99