[-]
کلمات کلیدی
ارگونومی مهندسی فاکتورهای فاکتور انسانی human آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮی پیشرفته factors

مهندسی فاکتورهای انسانی پیشرفته
#1
مهندسی فاکتورهای انسانی پیشرفته  Advanced Human Factors Engineering
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ های کاری 
اﻧﺴﺎن و روش های اﻧﻄﺒﺎق اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ و 
اﺑﺰار آﻻت ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﺤﯿﻂ های ﮐﺎر و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ های ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ و ﭘﯿﺎده سازی آن  
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺰاء ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه آن   
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎر و نیروی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺴﺎن و ﻣﺎﺷﯿﻦ 
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻐﻞ و روش های آن   
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎر و ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ای   
ﻧﻘﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺑﺰار در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر 
ﺧﺴﺘﮕﯽ 
ﺗﻘﺴﯿﻢ بندی ﮐﺎرهای ﺑﺪﻧﯽ 
آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮی
آراﯾﺶ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت اﻓﺮاد در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر 
ﻏﯿﺒﺖ های ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ  
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﺤﯿﻂ های ﮐﺎر  
ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺘﺮل رﯾﺴﮏ در ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ 

نوع فایل: دانلود PDF مهندسی فاکتورهای انسانی پیشرفته 
تعداد صفحات: 244 
.pdf   مهندسی فاکتور های انسانی پیشرفته.pdf (اندازه 2.24 MB / تعداد دانلود: 36)

منابع مورد استفاده:مبانی ارگونومی در محیط کار دکتر چوبینه 
آنتراپومتری مهندس موعودی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
انسان و تنش های جراتی محیط کار انتشارات تهران دکتر امیدواری 
ارگونومی در عمل دکتر چوبینه 
ارزیابی پوستچر در محیط کار دکتر چوبینه
پاسخ
  


پیام‌های این موضوع
مهندسی فاکتورهای انسانی پیشرفته - توسط masoomi - 10-06-2018، 12:12 PM

موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  ارگونومی و مهندسی فاکتورهای انسانی masoomi 0 252 04-13-2019، 11:49 PM
آخرین ارسال: masoomi
  مهندسی فاکتورهای انسانی کاربردی masoomi 0 216 10-08-2018، 08:47 PM
آخرین ارسال: masoomi

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان