توصیه هایی جهت رعایت اصول ارگونومی در محیط کار
#1
توصیه هایی جهت رعایت اصول ارگونومی در محیط کار

فصل اول 
 ارگونومی چيست ؟
 اهميت اجتماعی ارگونومی
 نگرش ارگونومی
 برخي از دست آوردهای ارگونومی در محيط كار 
 روش های ارزيابی محيط كار از منظر ارگونومي 
فصل دوم : توصيه های ارگونومی در طراحی محيط كار 
 توصيه های ارگونومی در ايستگاههای كار نشسته 
 محدوده فضاهای كار 
 وضعيت بدنی كارگران در حين استفاده از تجهيزات كاری 
 عوامل مؤثر در نحوه نشستن 
 طراحی محل كار با کامپیوتر 
 شرايط فيزيكی محيط كار
فصل سوم : آنتروپومتری 
 اندازه گيری استاتيك 
 اندازه گيری ديناميك 
 اصول طراحی آنتروپومتريك 
 شعار آنتروپومتری در طراحي 
 محدوده فضاهای كار 
 بررسی شاخص های آنتروپومتری شاغلين ايرانی 
 تعيين ابعاد مورد نياز جهت طراحی صندلی و ميز كار بر اساس تخمين های آنتروپومتريك شاغلين ايرانی 
فصل چهارم : بررسي ارگونوميك ايستگاههاي كار ايستاده و حمل بار 
 حمل و جابجايی بار در محيط كار 
 عوارض ناشی از حمل دستي بار 
 اصول جابجايی بار و كالا در جهت كاهش ميزان حمل دستی بار 
 آموزش 
فصل پنجم : ابزار دستی 
 تاريخچه ابزار دستی 
 اصول طراحی و نحوه كار با ابزار دستی 
فصل ششم : ارزيابی ارگونوميكی از خطاهای انسانی 
 عوامل انساني مؤثر در ايجاد خطا 
فاكتورهای انسانی 
 خطاهای انسانی و ايمنی 
فصل هفتم : نوبت كاری 
 نوبت كاری چيست ؟ 
 نوبت كاری چطور مي تواند بر روي كاركنان اثر بگذارد ؟ 
 خطرات نوبت كاری 
 چگونه مي توان خطرات نوبت كاری را كنترل نمود؟ 
فصل هشتم: مباحث مرتبط با سلامت شغلی در ارگونومی 
 مديريت خستگی 
 استرس شغلی
 فيزيولوژی كار 
 كار جسمانی و فشارگرمايی
فصل نهم : پيوست ها 
 آناليز بلند كردن دستی بار 
 راهنمای ارزيابی محيط كار با کامپیوتر و تهيه تجهيزات مناسب 
 قوانين و مقررات 
 حركات كششی – نرمشی در كار باکامپیوتر

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات: 204

.pdf   توصیه هایی جهت رعایت اصول ارگونومی در محیط کار.pdf (اندازه 8.78 MB / تعداد دانلود: 50)
پاسخ
  


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان