[-]
کلمات کلیدی
سندبلاست شات ایمنی بهداشت بلاست

ایمنی و بهداشت در سندبلاست و شات بلاست
#1
ایمنی و بهداشت در سندبلاست و شات بلاست

برنامه ريزيی عمليات سند بلاست/شات بلاست 
  شناسايی خطرات 
  آناليز مخاطرات 
ایمنی و بهداشت در عمليات سند بلاست/شات بلاست 
  روشهای ایمنی و تهویه در عملیات زنگارزدایی sand blasting
  انتخاب ساینده و تجهیزات 
  روشهای کاري و ایمنی عمومی 
  دستور العمل NIOSHبرای کاهش سیلیکا 
ايمنی دستگاهها و تجهيزات مورد استفاده 
  استانداردهای ساخت تجهیزات 
  شیلنگ لاستیکی برای هوای فشرده 
  شیلنگ بلاست 
  اتصالات شیلنگ
  سرشیلنگ های بلاستینگ 
  عمومی 
مشخصات ايمنی وبهداشتی اتاقكهای جداسازی عمليات  
مشخصات تهويه عمومی و موضعی
پیشنهاداتی برای سیستم تهویه 
تجهيزات حفاظت فرديی
رسپیراتورهاي فیلتر دار- ویژه 
لباسهای حفاظتی پرسنل 
تامین هوا و کمپرسورهای هوا 
الزامات آموزشی اپراتورهای شاغل در عمليات سند بلاست و شات بلاست 
اثرات زيست محيطی سند بلاست و شات بلاست
شناسايی مخاطرات زيست محيطی 
ارزيابی اثرات ناشی از آلاينده های زيست محيطی


نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 48

.pdf   ایمنی و بهداشت در سندبلاست و شات بلاست.pdf (اندازه 2.62 MB / تعداد دانلود: 14)منابع مورد استفاده:
American Conference of Governmental Industrial Hygienist: " Silica (Quartz" Documentation of the Threshold Limit Values for Substances in Workroom Air (3rd ed , 2nd printing) , Cincinnati, 1974

American Industrial Hygiene Association. Silica (Free Silica, Silicon Dioxide Hygienic Guide series Detroit , Michigan , 1957

Dechmann , W.B and Gerarde , H.W. Toxicology of Drug and Chemicals academic Press, New yourk 1969

Gleason , M.N , Gosselin, R.E Hodge ,and Smith , R.P: Clinical Toxicilogy of commercial Products(3rd ed) , Williams and Wilkins, Baltimore, 1969

Grant , W.M: toxicology of the Eye (2nd ed) , C.c Thomas Springfield, Illinois1974

National Institute for Occupational Safety and Health , US Department of Health , Education and welfare: criteria for recommended Standard

Zenth, C: Occupational Medicine – principle and Application , year book Medical Publishers , Chicago , 1975

US Department of Health and Human Service "Occupational Health Guideline for Cristaline silica" , September 1975

HSE , Direct Pressure blasting

NIOSH – Control of Drywall sanding dust exposure , 1999

ایمنی سندلاست  ایمنی شات بلاست  سندلاست  شات بلاست  ایمنی و بهداشت حرفه ای در سندبلاست  ایمنی و بهداشت حرفه ای در شات بلاست
پاسخ
  


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان