[-]
کلمات کلیدی
سوال 28 ارشد مهندسی حرفه بهداشت کنکور سال 97

سوال 28 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 97
#1
28- کدام گزینه مهمترین اثرات مزمن ترکیبات ارگانو فسفات است؟

 الف) بیماری تاخیری آسیب به سیستم عصبی 
ب) اثرات موسکارینی
ج) اثرات سیستم اعصاب مرکزی
د) اثرات نیکونیتیک


The inhibition of acetylcholinesterase by organophosphates and carbamates is the mechanism of action that is responsible for the acute symptomatology associated with these compounds. Acetylcholinesterase is an enzyme located in the synaptic cleft and its function is the breakdown of acetylcholine, the neurotransmitter present at the following cites: postganglionic parasympathetic nerves, somatic motor nerves endings in skeletal muscle, preganglionic fibers in the parasympathetic and sympathetic nerves, and in some synapses in the central nervous system.
مکانیسم عمل استراز توسط ارگانوفسفره و کربامات مهار استیل کولین است که مسئول علائم حاد مرتبط با این ترکیبات است. استیل کولین استراز آنزیمی است که در شکاف سیناپسی واقع شده است و عملکرد آن تقسیم استیل کولین است که انتقال دهنده عصبی در موارد ذیل است: اعصاب پاراسمپاتیک پس از انقباض، سوماتیک انتهای اعصاب حرکتی در عضله اسکلتی، فیبرهای preganglionic در اعصاب پاراسمپاتیک و سمپاتیک،و در برخی از سیناپس ها در سیستم عصبی مرکزی.
Acute Effects of Organophosphate and Carbamate Insecticides: The effects of organophosphate and carbamate insecticides can be either local (e.g., sweating from localized dermal exposure) or systemic.The clinical manifestation of overexposure to organophosphate and carbamate compounds is a result of muscarinicnicotinic, and CNS symptoms. In systemic intoxications with organophosphate and carbamate compounds, the muscarinic effects are generally the first effects to develop.[357]Ref ,page
اثرات حاد حشره کشهای ارگانوفسفره و کربامات:اثرات حشره کش های ارگانوفسفره و کاربامات می تواند به صورت موضعی (مثلا عرق کردن از مواجهه پوستی موضعی) یا سیستمیک باشد.
تظاهرات بالینی اثرات مواجهه بیش از حد با ترکیبات ارگانوفسفره و کربامات. علائم muscarinic، nicotinic و CNS است.
به طور کلی اولین اثرات در مسمومیت های سیستمیک با ترکیبات ارگانوفسفره و کربامات، توسعه علایم موسکارینی است.
Chronic Effects of Organophosphate and Carbamate Insecticides In general, the main reported chronic effect that may result from exposure  to organophosphate insecticides is delayed neuropathy. [358],page
اثرات مزمن حشره کش های ارگانوفسفره و کربامات: به طور کلی، اصلی ترین اثرات مزمن گزارش شده که ممکن است در اثر قرار گرفتن در معرض حشره کش های ارگانوفسفره حاصل شود، نوروپاتی به تاخیر افتاده است. 

نوروپاتی تاخیر ناشی از ارگانوفسفره (OPIDN)
The development of OPIDN is not physiologically related to cholinesterase inhibition. The nerve lesion in OPIDN is that of a distal symmetric predominantly motor polyneuropathy of the long, large-diameter axons (the short, small diameter nerves appear to be spared) in the peripheral nerves.OPIDN, as its name suggests, has a  delayed onset of approximately 1–3 weeks following an acute life-threatening exposure to an organophosphate capable of causing delayed neuropathy. [358]Ref,page

پاسخ
  


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  سوال 23 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 97 masoomi 0 137 07-26-2018، 10:23 PM
آخرین ارسال: masoomi
  سوال 22 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 97 masoomi 0 78 07-26-2018، 10:15 PM
آخرین ارسال: masoomi

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان