[-]
کلمات کلیدی
رشته ارگونومی وزارت مهندسی حرفه سهم بهداشت نیرو استخدامی سال 97 آزمون

سهم رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ارگونومی در آزمون استخدامی وزارت نیرو سال 97
#1
دفترچه راهنمای آزمون استخدامی شرکتهای وابسته (غیردولتی) توزیع نیروی برق،آب و فاضلاب شهری و مدیریت تولید برق(نیروگاهسال 1397

ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ، ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ، دﮐﺘﺮی مهندسی بهداشت حرفه ای فقط می تواند در شغل کارشناس ایمنی و حفاظت کار شرکت های وابسته شرکت کنند
کد،         شغل،        محل شغل، محل خدمت،  نوع،  جنس پذیرش، تعداد
۱۰۰۲۷، کارشناس ایمنی و حفاظت کار شرکت های وابسته، اصفهان-اصفهان، آزاد، مرد/ زن، 2
۱۰۱۵۷، کارشناس ایمنی و حفاظت کار شرکت های وابسته، تهران-منطقه دو تهران، آزاد، مرد/ زن، 1
۱۰۱۵۷، کارشناس ایمنی و حفاظت کار شرکت های وابسته، تهران-منطقه دو تهران، ایثارگر، مرد/ زن، ۱
۱۰۳۴۸، کارشناس ایمنی و حفاظت کار شرکته ای وابسته، کردستان-سقز، آزاد، مرد، ۱
۱۰۴۳۸، کارشناس ایمنی و حفاظت کار شرکت های وابسته، گیلان-رشت، آزاد، مرد/ زن، ۱
۱۰۴۶۵،کارشناس ایمنی و حفاظت کار شرکت های وابسته، مازندران-ساری، آزاد، مرد/ زن، 1
۱۰۸۰۷، کارشناس ایمنی و حفاظت کار شرکت های وابسته، فارس-شیراز، آزاد، مرد، 1
۱۰۸۵۱، کارشناس ایمنی و حفاظت کار شرکت های وابسته، قم-قم، آزاد، مرد، ۱ 
۱۰۹۹۹، کارشناس ایمنی و حفاظت کار شرکت های وابسته، خراسان رضوی-مشهد، ایثارگر، مرد/ زن، 1

و سایر رشته های که، ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ، ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ، دﮐﺘﺮی مهندسی بهداشت حرفه ای برای به دست اوردن نمره قبلی در شغل کارشناس ایمنی و حفاظت کار شرکت های وابسته بایدبا انها رقابت کنند

30132:اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ(ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ، دﮐﺘﺮی)-30134:اﯾﻤﻨﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ(ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ، دﮐﺘﺮی)-31162:ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ(ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ)- 31174:ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای(ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ، ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ، دﮐﺘﺮی)-31877:ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﻤﻨﯽ(ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ)-32246:ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﮔﺮاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ(ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ)-32460:ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﺮاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر(ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ)-32461:ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ - اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ(ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ)- 32462:ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ(ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ)-32463:ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ(ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ)-32464:اﯾﻤﻨﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر(ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ)- 32555:ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎر(ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ، دﮐﺘﺮی)-32556:ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ(ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ، دﮐﺘﺮی)-32983:اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر(ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ، دﮐﺘﺮی)-32984:ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ (HSE)(ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ، دﮐﺘﺮی)-32985:ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ(ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ، دﮐﺘﺮی)-32986:اﯾﻤﻨﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮔﺮاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ(ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ، دﮐﺘﺮی)-32998:ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ(ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ، دﮐﺘﺮی)


رشته ارگونومی ندارد 

شما به ما بگویید،چرا رشته ارگونومی که در حال حاضر مبحث روز دنیا است،هنوز جای خود را در استخدامی های کشور باز نکرده است در حالی که هر سال در مقطع فوق لیسانس این رشته فارغ التحصیل داریم، تا مقطع دکترا هم در رشته ارگونومی ادامه تحصیل وجود دارد؟
پاسخ
  


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  بررسی شغل کارشناس بهداشت حرفه‌ای در استخدام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1398 masoomi 0 494 10-05-2019، 12:30 PM
آخرین ارسال: masoomi
  استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور خرداد ماه سال 1394 masoomi 0 1,700 03-31-2015، 05:07 PM
آخرین ارسال: masoomi

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان