[-]
کلمات کلیدی
سازمان ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺮوی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮآورد ﺻﺤﯿﺢ، رویکردها ابزارها اﺻﻮﻟﯽ مدلها اھﻤﯿﺖ ﺣﻮزه اﻧﺴﺎﻧﯽ

اھﻤﯿﺖ ﺑﺮآورد ﺻﺤﯿﺢ، ﻣﻨﻄﻘﯽ و اﺻﻮﻟﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ
#1
اهمیت ﺑﺮآورد ﺻﺤﯿﺢ، ﻣﻨﻄﻘﯽ و اﺻﻮﻟﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ
نیروی انسانی در بخش سلامت
مهم ترین منبع سازمان
نقش در ارائه مستقیم خدمات و مراقبت ها به بیماران وابستگی سازمان به دانش، مهارت و تخصص بالینی آنها
مشتری در بخش سلامت (متمایز)
اهمیت ارائه مراقبت های با کیفیت، مستمر و بموقع
اهمیت دو چندان تربیت، توزیع و بکارگیری موثر نیروی انسانی در حوزه سلامت
کمبود / ازدیاد این نیروها (عواقب نامطلوب)
لزوم برآورد صحیح تعداد مورد نیاز این نیروها

رویکردها، روشها و مدلهای متعددی برای پیش بینی و برآورد

رویکردها: مبتنی بر کدام عامل یا مجموعه عوامل برآوردها را انجام می دهد
مدلها:
روشها/ ابزارها

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 46

.pdf   اھﻤﯿﺖ ﺑﺮآورد ﺻﺤﯿﺢ، ﻣﻨﻄﻘﯽ و اﺻﻮﻟﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ.pdf (اندازه 568.22 KB / تعداد دانلود: 1)
پاسخ
  


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان