[-]
کلمات کلیدی
سوال 19کنکور حرفه 95 بهداشت سال

سوال 19کنکور بهداشت حرفه ای سال 95
#1
19- توان صوتی یک ماشین برابر است 158 وات است، تراز شدت صوت این ماشین در فاصله 2 متری چند دسی بل است؟ 

الف) 59           ب) 84           ج) 95             د) 180

I(w/m2)=W/A=W/12.5r^2         158/12.5x4= 3.142w/m2
SIL= LI(dB)=10LogI+120          LI=10Log3.142+120= 124.97dB
I، شدت صوت که وات بر متر مکعب می باشد 
LI، تراز شدت صوت برحسب دسی بل 
جواب بدست آمده در گزینه نیست به نظر می رسد این سوال اشتباه طراحی شده است

گل محمدی رستم.مهندسی صدا و ارتعاش.ویرایش دوم.همدان:انتشارات دانشجو؛1378. ص 31-24

بررسی شده توسط انجمن بهداشت حرفه ای  ایران

پاسخ
  


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان