[-]
کلمات کلیدی
1397 مهندسی حرفه مقاله بهداشت مجله دوره شماره

دوره 5 - شماره 2 (مجله مهندسی بهداشت حرفه ای 7-1397) - 8 مقاله
#1
دوره 5 - شماره 2 (مجله مهندسی بهداشت حرفه ای 7-1397) - 8 مقاله

مقایسه روش های نسبت موج ایستا و تابع انتقال در تعیین ضریب جذب صوتی مصالح 
محمد علیایی*، رستم گلمحمدی، محسن علی آبادی، رضا شهیدی، مصطفی عروتی موفق 
چکیده        Abstract      متن کامل PDF  دریافت  

.pdf   umsha-johe-v5n2p1-fa.pdf (اندازه 542.32 KB / تعداد دانلود: 12)
مدلسازی پیامد نشت آمونیاک از مخازن آن با استفاده از نرمافزار ALOHA و تدوین برنامه واکنش در شرایط اضطراری در یکی از صنایع فرایندی 
غلامعباس شیرالی، زینب موسویان اصل، فرشته جهانی*، عاطفه سیاهی آهنگر، صلاح الدین اعتماد 
چکیده        Abstract      متن کامل PDF  دریافت  

.pdf   umsha-johe-v5n2p12-fa.pdf (اندازه 899.52 KB / تعداد دانلود: 6)
ارزیابی و مدیریت ریسک در آزمایشگاه های دانشکده بهداشت یکی از دانشگاههای علوم پزشکی با استفاده از تکنیک ACHiL 
ایرج محمدفام*، فرشاد عبداللهی، صفورا کریمی 
چکیده        Abstract      متن کامل PDF  دریافت  

.pdf   umsha-johe-v5n2p20-fa.pdf (اندازه 349.93 KB / تعداد دانلود: 10)
ارزیابی احتمال خطای انسانی در شرایط اضطراری با استفاده از روش HEPI در صنعت فراساحل 
هستی برقعی پور، غزاله منظمی تهرانی، داوود اسکندری، محمد رنجبر گل محمدی، ایرج محمدفام*  
چکیده        Abstract      متن کامل PDF  دریافت  

.pdf   umsha-johe-v5n2p28-fa.pdf (اندازه 508.8 KB / تعداد دانلود: 12)
بررسی حذف فتوکاتالیستی بخار زایلن از جریان هوا با استفاده از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم تثبیت شده بر روی زئولیت سنتزی نوع  
حسینعلی رنگ کوی، عاطفه سیاهی آهنگر، فرشته جهانی*  
چکیده        Abstract      متن کامل PDF  دریافت  

.pdf   umsha-johe-v5n2p39-fa.pdf (اندازه 336.79 KB / تعداد دانلود: 10)
بررسی ارتباط بین غلظت بنزن، تولوئن، اتیلبنزن و گزیلن استنشاقی با سطوح متابولیتهای ادراری مربوطه در افراد شاغل در یک مجتمع پتروشیمی 
داود شاه محمدی، سارا کریمی زوردگانی*  
چکیده        Abstract      متن کامل PDF  دریافت  

.pdf   umsha-johe-v5n2p46-fa.pdf (اندازه 383.11 KB / تعداد دانلود: 12)
شناسایی و تجزیه و تحلیل خطاهای انسانی در فعالیت تعویض غربالهای مولکولی بخش نم زدایی پالایشگاه گازی با استفاده از روش PHEA Predictive Human Error Analysis 
حمیدرضا پورایمانی*، مصطفی عباسی 
چکیده        Abstract      متن کامل PDF  دریافت  

.pdf   umsha-johe-v5n2p55-fa.pdf (اندازه 356.64 KB / تعداد دانلود: 10)
بررسی روایی و پایایی پرسشنامه دالی Index Load Activity Driver: DALI به منظور سنجش بارکار فکری در ارتباط با رانندگان یکی از شرکت های تولیدی 
سید ابوالفضل ذاکریان، قاسم ضیاء، جبرائیل نسل سراجی، کمال اعظم، علیرضا مرتضی پور*  
چکیده        Abstract      متن کامل PDF  دریافت  

.pdf   umsha-johe-v5n2p65-fa.pdf (اندازه 224.74 KB / تعداد دانلود: 8)
 (Volume 5, Issue 2 (Summer 2018
 Comparison of Static Wave Ratio and transfer Function Method in Determining the Sound Absorption Coefficient of Materials 
Mohammad Oliaei *, Rostam Golmohammadi, Mohsen Aliabadi, Reza Shahidi, Mostafa Orvati movafagh  
Abstract             Full-Text PDF  Downloads  

 Modeling the Effect of Ammonia Leakage from Ammonia Reservoirs Using ALOHA Software and Developing an Emergency Response Program in One of Process Industries 
Gholam Abbas Shirali, Zeinab Mosavian asl, Fereshteh Jahani *, Atefeh Siahi ahangar, Salahadin Etemad  
Abstract             Full-Text PDF  Downloads  

 Assessment and Risk Management in the Laboratories of the School of Public Health, a Medical University Using the ACHiL Technique 
Iraj Mohammadfam *, Farshad Abdolahi , Safoura Karimi  
Abstract             Full-Text PDF  Downloads  

 Assessment of Human Error Probability in Emergency Evacuation Using HEPI Method in Offshore Industry 
Hasti Borgheipour, Ghazaleh Monazami Tehrani, Davoud Eskandari, Mohammad Ranjbar Golmohammadi, Iraj Mohammadfam *  
Abstract             Full-Text PDF  Downloads  

 Photocatalytic Removal of Xylene Vapor from Air Flow by Using Titanium Dioxide Nanoparticles Immobilized on Synthesis Type  Zeolite 
Hossein Ali Rangkooy *, Atefeh Siahi ahangar, Fereshteh Jahani  
Abstract             Full-Text PDF  Downloads  

 Investigation of the Relationship between Inhaled Benzene, Toluene, Ethyl benzene, and Xylene Concentrations and the Urine Metabolites Levels in People Working at a Petrochemical Complex 
Davoud Shahmohammadi*, Sara Karimi Zeverdegani  
Abstract             Full-Text PDF  Downloads  

 Identification and Analysis of Human Errors in the Maintenance Activities of Molecular Sieve Replacement in the Dehydration Unit of Gas Refineries Using Predictive Human Error Analysis Method 
Hamid Reza Pourimani *, Mostafa Abbasi  
Abstract             Full-Text PDF  Downloads  

 Reliability and Validity of the Driver Activity Load Index for Assessing Mental Workload among Drivers in Production Companies 
Seyed Abolfazl Zakerian *, Ghasem Zia, Gabriel Nasl Seraji, Kamal Azam, Alireza Mortezapour
Abstract             Full-Text PDF  Downloads  
پاسخ
  


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان