[-]
کلمات کلیدی
1397 مهندسی حرفه بهداشت مجله دوره شماره

دوره 3 - شماره 4 (مجله مهندسی بهداشت حرفه ای 12-1397) - 8
#1
دوره 3 - شماره 4 (مجله مهندسی بهداشت حرفه ای 12-1397) - 8

ارائه ابعاد حوادث شغلی براساس وابستگی گروه های ریسک و آسیب (مطالعه موردی طی سالهای 1383 تا  1393)
پیمان یاری، رسول یاراحمدی* ، یحیی خسروی، احسان آسیوند
چکیده        Abstract      متن کامل PDF  دریافت  

.pdf   umsha-johe-v3n4p1-fa.pdf (اندازه 173.83 KB / تعداد دانلود: 22)
بررسی اثربخشی برنامه‌های مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست HSE و ارتباط آن با رضایت شغلی ، مورد مطالعه: یکی ازواحدهای تولید روغن نباتی غرب تهران 
اکبر پاک جو*، مهناز میرزا تهرانی، سعید ملماسی
چکیده        Abstract      متن کامل PDF  دریافت  

.pdf   umsha-johe-v3n4p10-fa.pdf (اندازه 283.13 KB / تعداد دانلود: 11)
بررسی علل رویدادهای ناشی از خطای انسانی در عملیات های تعمیر و نگهداشت در صنعت پتروشیمی با استفاده از HFACS 
محمدرضا اژدری، غزاله منظمی تهرانی* ، احمد علی بابایی
چکیده        Abstract      متن کامل PDF  دریافت  

.pdf   umsha-johe-v3n4p22-fa.pdf (اندازه 312.31 KB / تعداد دانلود: 18)
بررسی کیفیت زندگی کاری و ارتباط آن با عملکرد شغلی در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی 
احسان بخشی*، رضا کلانتری
چکیده        Abstract      متن کامل PDF  دریافت  

.pdf   umsha-johe-v3n4p31-fa.pdf (اندازه 173.29 KB / تعداد دانلود: 18)
ارزیابی ریسک کمر درد ناشی از جابجایی بیمار با استفاده از شاخص MAPO در پرسنل پرستاری یکی از بیمارستان های تهران و ارائه راهکارهای کنترلی 
پریسا آزاد، علیرضا چوبینه، فرید غفاری*
چکیده        Abstract      متن کامل PDF  دریافت  

.pdf   umsha-johe-v3n4p38-fa.pdf (اندازه 213.27 KB / تعداد دانلود: 23)
بررسی میزان آمادگی مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان در مواجهه با شرایط اضطراری با استفاده از راهنمای ISO 22399:2003 و ارایه راهکارهای بهبود آمادگی 
احمدرضا احمدی گهر، حامد تکلو بیغش، صفورا کریمی، امید کلات پور*
چکیده        Abstract      متن کامل PDF  دریافت  

.pdf   umsha-johe-v3n4p46-fa.pdf (اندازه 326.02 KB / تعداد دانلود: 6)
بررسی بارکار ذهنی و عوامل موثر بر آن در پرستاران یکی از بیمارستان های کرمانشاه 
احسان بخشی، عادل مظلومی*، سید مصطفی حسینی
چکیده        Abstract      متن کامل PDF  دریافت  

.pdf   umsha-johe-v3n4p53-fa.pdf (اندازه 227.81 KB / تعداد دانلود: 12)
تعیین کارایی زئولیت ZSM-5 آغشته به نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در حذف فتوکاتالیستی بخارات استایرن 
مجتبی نخعی پور، حسین شجاعی فرح آبادی، فرانک نجاریان، مهوش صفی نژاد، حسن ایروانی*
چکیده        Abstract      متن کامل PDF  دریافت 

.pdf   umsha-johe-v3n4p61-fa.pdf (اندازه 853.17 KB / تعداد دانلود: 14)  
  (Volume 3, Issue 4 (Winter 2017  
 (Present of occupational accidents dimensions based on risk-injury affinity groups (case study, from1384 to 1393 
Peyman Yari, Rasoul Yarahmadi *, Yahya Khosravi, Ehsan Asivnd
Abstract             Full-Text PDF  Downloads  

 Assessing the effectiveness of HSE Management Programs And Its Relationship With jobSatisfaction، One of the vegetable oil production plant at the West of Tehran 
Akbar Pakjoo *, Mahnaz Mirza  Tehrani, Said Malmasi
Abstract             Full-Text PDF  Downloads  

 Investigating the causes of human error-induced incidents in the maintenance operations of petrochemical industry by using HFACS 
Mohammadreza Azhdari, Ghazaleh Monazami Tehrani *, Ahmad Alibabaei
Abstract             Full-Text PDF  Downloads  

 Investigation of quality of work life and its relationship with job performance in health care workers 
Ehsan Bakhshi *, Reza Kalantari
Abstract             Full-Text PDF  Downloads  

 Musculoskeletal Disorders Risk Assessment in Patient Transfers among Nurses in a hospital in Tehran Using MAPO Technique and provide control measures 
*Parisa Azad, Alireza Choobineh, Farid Ghaffari 
Abstract             Full-Text PDF  Downloads  

 Evaluation of the Emergency Preparedness Level at Training Complex of Hamadan University of Medical Sciences through Using ISO 22399:2003 
*Hamed Takalo bighash, Safora Karimi, Omid Kalatpour 
Abstract             Full-Text PDF  Downloads  

 Mental Workload and Its Determinants among Nurses in One Hospital in Kermanshah City, Iran 
Ehsan Bakhshi, Adel Mazlomi *, Seyed Mostafa Hoseini
Abstract             Full-Text PDF  Downloads  

 Determining the efficiency of ZSM-5 zeolite impregnated with nanoparticles of titanium dioxide in the photocatalytic removal of styrene vapors 
*Mojtaba Nakhaei pour, Hosein Shojaee farah abadi, Faranak Najarian, Mahvash Safinejad, Hasan Irvani 
Abstract             Full-Text PDF  Downloads  
پاسخ
  


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان