[-]
کلمات کلیدی
کمک‌های جعبه الزام اولیه تهیه

الزام تهیه جعبه کمک‌های اولیه
#1
الزام تهیه جعبه کمک‌های اولیه 
آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه‌ها
ماده 75- کارفرما مکلف است در صورت امکان مرکزی برای استفاده فوری بیماران یا اشخاص آسیب دیده تحت نظر یک یا چند پزشک یا پزشکیار تأسیس نماید و در صورت عدم امکان باید یک یا چند قفسه محتوی داروها و لوازم کمک‌های اولیه متناسب با تعداد کارگران و نوع خطرات کارگاه در نقاطی که دسترسی فوری به آنها برای کارگران میسر باشد ایجاد نماید. مراکز کمک‌های اولیه و محل نصب قفسه‌ها باید به وسیله علائم مخصوص به صورتی مشخص باشد که کلیه کارگران از محل آن مطلع باشند. کارفرمایانی که کارگران آنان مشمول مقررات بیمه‌های اجتماعی می‌باشند می‌توانند در صورت وقوع حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای هزینه انجام کمک‌های اولیه را طبق ماده 85- لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران از سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران دریافت نمایند.

نویسنده: رشید کاکایی کارشناس بهداشت حرفه ای و کارشناس ارشد HSE
پاسخ
  


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان