[-]
کلمات کلیدی
شرح کارشناسان بیمارستان‌ها بهداشت حرفه‌ای وظایف

شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه‌ای در بیمارستان‌ها
#1
شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه‌ای در بیمارستان‌ها
1. تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته 
2. پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار  
3. تهیه و تدوین خط مشی‌های بهداشت حرفه‌ای بیمارستان 
4. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی با همکاری اعضا و اجرای آن مطابق جدول زمانبندی
5. تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری 
6. ارزیابی ریسک در بخش های مختلف بیمارستان
7. شناسایی شغل‌های موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار
8. بازدید روزانه از بخش‌ها، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست‌های مربوطه و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و ارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آنها و انجام پیگیری‌های مربوطه
9. شناسایی عوامل زیان‌آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه‌گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی
   a. مخاطرات فیزیکی
   b. مخاطرات شیمیایی
   c. مخاطرات بیولوژیکی
   d. مخاطرات ارگونومیک، روانی – اجتماعی و فاکتورهای سازمانی 
10. نظارت بر نحوه اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه‌گیری
11. تهیه MSDS  مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش‌های مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض
12. برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلول‌های شیمیایی
13. نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار
14. تهیه پیش نویس دستورالعمل جهت انجام معاینات پرسنل (قبل از استخدام و دوره‌ای)      
15. شغل‌های موجود و تهیه جدول آزمایشات اختصاصی به تفکیک نوع شغل  
16. نظارت بر انجام معاینات پزشکی قبل از استخدام و دوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل
17. اعلام موارد مشکوک بیماری‌های حرفه‌ای به طریق مدیر بیمارستان و مراکز مربوطه 
18. تهیه دستورالعمل‌های ایمنی  تجهیزات، ساختمان، تجهیزات حمل و نقل و ...
19. ثبت آمار حوادث در  بخش‌های مختلف بیمارستان، پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه
20. همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت، حاکمیت بالینی، اعتبار بخشی و سایر امور مربوطه
21. تهیه و تدوین نیازهای آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه‌ای
   a. آموزش عوامل زیان‌آور محیط کار و بیماری‌های شغلی به تفکیک بخش‌های بیمارستان   
   b. آموزش نحوه صحیح استفاده از MSDS در مواجهه با عوامل زیان‌آور شیمیایی
   c. آموزش نحوه صحیح حمل بار 
   d. آموزش کارکنان در طی دوران حاملگی 
   e. آموزش دستورالعمل مدیریت خطر در شرایط اضطراری
   f. آموزش موارد کاربرد و راهنمای عملی استفاده  از وسایل حفاظتی (گان، ماسک، محافظ چشم، دستکش، کفش و روپوش)
   g. آموزش رعایت الزامات بهداشتی – ایمنی کارکنان در صورت تماس با خون و مایعات و بافت‌های بدن
   h. آموزش نحوه صحیح ریختن مایعات از ظرفی به ظرف دیگر
22. به روز رسانی اطلاعات و آگاهی کارکنان بخش بهداشت حرفه‌ای و ارتفاع سطح آگاهی کارکنان این بخش از طریق شرکت در دوره‌های آموزشی
23. شرکت در کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش‌ها و جلسات کمیته‌های تخصصی
24. مستندسازی اقدامات و پیگیری‌های بهداشتی انجام شده در بیمارستان 
25. ارسال یک نسخه از کلیه اقدامات انجام شده و نتیجه اندازه‌گیری عوامل زیان آور محیط کار به معاونت بهداشتی

منابع مورد استفاده:وب سایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
پاسخ
  


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان