[-]
کلمات کلیدی
lel سنجی uel مفهوم اصطلاح گاز

مفهوم اصطلاح LEL و UEL در گاز سنجی
#1
مفهوم اصطلاح LEL و UEL در گاز سنجی
در بحث گاز سنجی و شناسایی گازهای قابل اشتعال دو اصلاح وجود دارد
- کمترین حد قابل انفجار (Lower Explosive Limit, LEL)
- بیشترین حد قابل انفجار (Upper Explosive Limit, UEL)

شرط اشتعال برای هر گاز قابل اشتعالی در محیط وجود مقادیر مشخصی از آن گاز در محیط است. که اگر مقدار گاز در محیط کمتر و یا بیشتر از آن باشد امکان اشتعال وجود ندارد زیرا باید مقدار مشخص از این گاز با اکسیژن هوا ترکیب شود تا اشتعال ممکن شود.

کمترین مقدار مورد نیاز از هر گاز قابل اشتعال در محیط، برای ایجاد شرایط اشتعال را LEL می گویند که برای هر گاز مقدار مشخص و ثابتی است و به صورت درصدی از حجم هوا بیان می‌شود. درصورتی که مقدار گاز قابل اشتعال در محیط کمتر از آن باشد امکان اشتعال وجود نخواهد داشت. به عنوان مثال برای گاز متان مقدار LEL برابر 5 درصد حجم هواست. یعنی اینکه اگر 5 درصد یا بیشتر هوای محیط را گاز متان پر کند شرایط اشتعال گاز متان مهیا شده است و اگر گاز متان موجود در محیط کمتر از 5 درصد حجم هوا باشد، امکان اشتعال وجود نخواهد داشت.

بیشترین مقدار مورد نیاز از هر گاز قابل اشتعال در محیط، برای ایجاد شرایط اشتعال را UEL می گویند که برای هر گاز مقدار مشخص و ثابتی است و به صورت درصدی از حجم هوا بیان می‌شود. درصورتی‌ که مقدار گاز قابل اشتعال در محیط بیشتر از آن باشد امکان اشتعال وجود نخواهد داشت. به عنوان مثال برای گاز متان مقدار UEL برابر 15 درصد حجم هواست. یعنی اینکه اگر 15 درصد یا کمتر هوای محیط را گاز متان پر کند شرایط اشتعال گاز متان مهیا شده است و اگر گاز متان موجود در محیط بیشتر از 15 درصد حجم هوا باشد، امکان اشتعال وجود نخواهد داشت.
پاسخ
  


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان