[-]
کلمات کلیدی
nonane نونان 111842

نونان Nonane
#1
(Substance [CAS No.]Documentation date: Nonane [111-84-2] (2011
TWA: 200 ppm
STEL: Non
Notations: Non
MW: 128.26
TLV® Basis: CNS impair

Substance، نام علمی ماده شیمیایی: نونان
TWA، آستانه مجاز مواجهه شغلی: 200ppm
STEL، آستانه مجاز مواجهه کوتاه مدت: ندارد
Notations، نمادها: ندارد
MW، وزن ملکولی: 128.26 
TLV® Basis، مبنای تعیین آستانه مجاز مواجهه: اختلال سیستم اعصاب مرکزی
 2019 TLVs and BEIs ACGIH
 
پاسخ
  


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان