[-]
کلمات کلیدی
tetroxide اوسمیوم تتروکسید 20816120 os osmium as

تتروکسید اوسمیوم Osmium tetroxide , as Os
#1
(Substance [CAS No.]Documentation date: Osmium tetroxide [20816-12-0], as Os (1979
TWA: 0.0002 ppm
STEL: 0.0006 ppm
Notations: Non
MW: 254.20
TLV® Basis: Eye, URT, & skin irr

Substance، نام علمی ماده شیمیایی: تتروکسید اوسمیوم 
TWA، آستانه مجاز مواجهه شغلی: 0.0002 ppm
STEL، آستانه مجاز مواجهه کوتاه مدت: 0.0006 ppm
Notations، نمادها: ندارد
MW، وزن ملکولی: 254.20
TLV® Basis، مبنای تعیین آستانه مجاز مواجهه:  تحریک قسمت فوقانی تنفسی؛ سوزش چشم و پوست
 2019 TLVs and BEIs ACGIH
پاسخ
  


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان