کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1742
خود مراقبتی در کارگران جهت کاهش مواجهه با ریسک فاکتورهای ارگونومیکی محیط کار
خود مراقبتی در کارگران جهت کاهش مواجهه با ریسک فاکتورهای ارگونومیکی محیط کار
با عنایت به اهمیت بسیار زیاد موضوع ارگونومی برای سلامت شاغلین، در این گفتار در مورد اینکه ارگونومی چیست، چگونه می‌توان به‌طور صحیح از دانش آن بهره برد، فواید آن و دوازده اصل از اصول ارگونومی که سبب می‌شود، بحث می‌شود. (MSD/CTD) کاهش مخاطرات بیماریهای اسکلتی عضلانی و ترومای تجمعی بحث می شود

تهیه و ترجمه: فاطمه صادقی
رئیس اداره کنترل عوامل شغلی موثر بر سلامت فروردین 93
نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 12 [attachme
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 967
پایگاه‌های داده‌ای آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی تلفیق شده، به عنوان ابزار ارگونومیکی
پایگاه‌های داده‌ای آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی تلفیق شده، به عنوان ابزار ارگونومیکی
هدف این مطالعه، ایجاد یک مبنای ارگونومیکی برای یکپارچگی کارکنان زندر محیط‌های کاری نظامی بود. نتایج اندازه گیری‌های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیكی 1337 مرد و زن هدف (18-25 ساله) مطرح شده است و طراحی تجربی 1 اندازه‌های کلاسیک و عملکردی بدن که ارتباط ارگونومی بالایی دارند را شامل می‌شود. به علاوه، نیروهای ایزومتریک عضله منقبض کننده ساعد و عضله منبسط کننده زانوی آزمودنی ها به عنوان متغیرهای فیزیولوژیکی مطرح گرد
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 715
راهکار های ارگونومیکی برای جابجایی دستی مواد
راهکار های ارگونومیکی برای جابجایی دستی مواد

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 12
[attachment=1901]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 291
ارزیابی ارگونومیکی روش‌های شیردوشی سنتی و مکانیزه در دامداری‌های گاو شیری
ارزیابی ارگونومیکی روش‌های شیردوشی سنتی و مکانیزه در دامداری‌های گاو شیری

عبدالله حیاتی، افشین مرزبان *، محمد امین آسودار
استادیار گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، خوزستان، ایران. پست الکترونیکی: afshinmarzban@hotmail.com

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 11
[attachment=2162]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 656
ارزیابی ارگونومی فیزیکی با روش شاخص کلیدی (KIM) و انجام مداخلات ارگونومیکی
ارزیابی ارگونومی فیزیکی با روش شاخص کلیدی (KIM) و انجام مداخلات ارگونومیکی در بطری سازی یک شرکت تولید کننده مواد شوینده

مجید معتمد زاده، اصغر پایون *، رشید حیدری مقدم، جواد فردمال، محمد بابامیری، پیام حیدری
دانشجوی کارشناسی ارشد ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، a.payoon@yahoo.com

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 8
[color=#333333][font=MITahoma, Tahoma][at
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 495
ارتباط وضعیت ارگونومیکی ایستگاه‌های کار و اختلالات اسکلتی ـ عضلانی با کیفیت زندگی
ارتباط وضعیت ارگونومیکی ایستگاه‌های کار و اختلالات اسکلتی ـ عضلانی با کیفیت زندگی کاری و متغیرهای دموگرافیکی در کارکنان اداری شهرداری تهران
پژواک قاسم زاده، شهناز طباطبایی* ، امیر کاوسی، مهناز صارمی
دانشیار گروه ایمنی و محیط‌زیست، دانشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ، tabshahnaz@yahoo.com

واژه‌های کلیدی: ایستگاه‌های کاری، اختلالات اسکلتی- عضلانی، کیفیت زندگی کاری، کارکنان اداری، شهرداری
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 431
محورهای فعالیتهای بهداشت حرفه ای
محورهای فعالیتهای بهداشت حرفه ای
فعالیت های بهداشت حرفه ای در همه سازمان ها و مشاغل از اوج آسمان ها (مثل فضا نوردان ) تا عمق اقیانوس ها (مثل غواص ها)شامل دو بخش ایمنی و بهداشت محیط کار است که در بخش ایمنی، شناسایی خطرات محیط کار و چگونگی کنترل آنها مورد بحث قرار می گیرد و شامل موضوعات متعددی از قبیل ایمنی کار در ارتفاعات، حفر چاه و تونل، ایمنی ساختمان و ساختمان سازی، ایمنی ماشین آلات و ابزار، ایمنی برق، ایمنی حریق،
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 308
بهداشت حرفه ای در مراقبین سلامت
بهداشت حرفه‌ای در مراقبین سلامت 
بهداشت حرفه‌ای، علمی متشکل از علوم متنوع شامل مهندسی، اپیدمیولوژی (مطالعه توزیع بیماری در جمعیت)، فیزیک، آمار، زیست شناسی، میکروب شناسی، شیمی، آناتومی، فیزیولوژی و سم شناسی است. دانشی که علومی نظیر بهداشت عمومی و محیط، کامپیوتر و روانشناسی صنعتی را به کار می‌گیرد. 
اهداف بهداشت حرفه‌ای(کمیته مشترک WHO,ILO در ژنو 1953)
ارتقاء و تأمین عالی‌ترین درجه ممکن وضع جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان همه مشاغل، جلوگیری از بیماری‌ها و حوادث شغلی، انتخاب کارگر و
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 119
راهنمای جامع طراحی ایستگاه کار ارگونومیکی
راهنمای جامع طراحی ایستگاه کار ارگونومیکی
اصول طراحی ایستگاه کار
- تنظیمات عمومی
- وضعیت کاری  
- دسترسی
- فضای آزاد 
- صندلی
- ارتفاع سطح کار
- پست کار بصری
- روشنایی
- سر و صدا در محیط اداری 
پارامترهای طراحی ایستگاه کار صنعتی
ابعاد ایستگاه کار
- ارتفاع کار
- حد دسترسی طبیعی و حداکثر
- فضای آزاد جانبی
- زاویه دید و ارتفاع چشم
انواع طراحی
- طراحی برای حد بالا
- طراحی برای حد وسط
- طراحی قابل تنظیم
انواع ایستگاه کاری
- ایستگاه کاری نشسته
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 164
طراحی ایستگاه کار ارگونومیکی
طراحی ایستگاه کار ارگونومیکی
اصول طراحی ایستگاه کار 
- تنظیمات عمومی 
- وضعیت کاری 
- دسترسی 
- فضای آزاد 
- صندلی 
- ارتفاع سطح کار 
- پست کار بصری 
- روشنایی 
- سر و صد ا در محیط اداری 
پارامترهای طراحی ایستگاه کار صنعتی 
- ابعاد ایستگاه کار 
انواع طراحی 
- طراحی برای حد بالا 
- طراحی برای حد وسط 
انواع ایستگاه کاری 
- ایستگاه کاری نشسته 
- ایستگاه کار ایستاده 
- ایستگاه کاری ایستاده – نشسته 
تنوع ابعاد بدنی  
- صدک ها 
- همبستگی ابعادی