کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1410
فاکتورهای شناختی در ارگونومی
فاکتورهای شناختی در ارگونومی
مواردی که در این آموزش مورد بحث قرار گفته شامل موارد زیر می باشد.
انواع وظایف
ویژگی سیستم ادراکی عملکرد
ویژگی سیستم ادراکی
ارزیابی اعمال شناختی
ویژگی تکنیک سایکو فیزیولوژیکالی
فرآیند"توجه"در علوم اعصاب
شبکه کنترل اجرایی
رفع عیوب روشهای سنتی توسط تکنیک سایکوفیزیولوژی
سایکوفیزیولوژی در برآورد بار ذهنی کار
EPR
تحقیقات اخیر
تحقیق صورت گرفته

نوع فایل: دانلود پاورپوینت فاکتورهای شناختی در ارگونومی PPT
تعداد اسلایدها: 26
منبع: انجمن بهداشت حرفه ای
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 917
دوره آموزشی ارگونومی
دوره آموزشی ارگونومی
بر طبق گزارش سازمان ملی ایمنی و بهداشت کار آمریکا (NIOSH)، هر سال 1.8 میلیون کارگر آمریکایی، اختلالات اسکلتی-عضلانی مرتبط با کار را تجربه می‌کنند که در حدود یک سوم این صدمات و اختلالات به طور شدیدی منجر به کناره‌گیری و ترک کار می‌گردد.
در طی سالهای 1992 - 1988 اداره آمار کار آمریکا گزارش کرد که اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار 348 ٪ افزایش پیدا کرده است.
هدف: 
- کاهش مخاطرات شغلی با کاهش هزینه‌های قابل اندازه‌گیری زیر باعث افزایش سود دهی شرکت خواهد شد:
- هزینه
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 764
پياده سازی ارگونومی در محيط اداری
پياده سازی ارگونومی در محيط اداری

اولين گام در پياده سازي ارگونومی در محيط اداری، آناليز كاری است كه انجام مي شود.
آناليز كامل،به يافتن علل دقيق مشكلات و بكار بستن راه حلهاي مناسب كمك مي كند.
در اكثر موارد، مشكلات موجود به كمك كاركنان و منابع محلی قابل حل خواهد بود

نوع فایل: پاورپوینت
تعداد اسلایدها:38
[attachment=1568]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 753
ارگونومی در صنعت پتروشیمی
ارگونومی در صنعت پتروشیمی
شناسایی خطرات و یافتن راهکارهای ارگونومیکی برای پیشگیری از آنها
ارگونومی در اتاق های کنترل 
ارگونومی در دفاتر اداری
ارگونومی در بخش‌های فرآیندهای 
ارگونومی در رنگ پاشی
در این آموزش و موضوعات بالا با تصاویر و به صورت کاربردی توضیح داده شده است

نوع فایل: دانلود PDF ارگونومی در صنعت پتروشیمی
تعداد صفحات: 78
[attachment=1575]

[quote]
[align=left] Ergonomics Offshore, Spotting The Hazards And Finding Ergonomic Solutions. HSE, HU-Tech 1999
[b]Hum
نویسنده: نفیسه میرنظامی - پاسخ‌ها: 7 - بازدید‌ها: 5528
فصول مهم کتاب ارگونومی ارمکی
فصول مهم کتاب ارگونومی دکتر ارمکی

شامل فصل های 5، 6، 7، 8 و 9
نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 76
[attachment=1577]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2081
28 -30 مهرماه 1395: دومین همایش بین المللی ارگونومی ایران و دومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
 28 -30 مهرماه 1395: دومین همایش بین المللی ارگونومی ایران و دومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران

فراخوان ارسال مقاله دومین همایش بین المللی ارگونومی و دومین همایش دو سالانه ارگونومی ایران

دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران در نظر دارد به منظور اشاعه و توسعه تخصصی- کاربردی دانش ارگونومی، ایجاد بستر مناسب جهت تبادل تجربیات در سطح ملی و بین المللی، آشنا ساختن مدیران صنایع و سازمان ها و تصمیم سازان با جنبه های کاربردی ارگونومی و نیز تثبیت جایگا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 5679
خلاصه کتاب ارگونومی مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید ترجمه علیرضا چوبینه
خلاصه کتاب ارگونومی مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید ترجمه علیرضا چوبینه

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 338
[attachment=2230]
نویسنده: aliaslani - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1285
اصول ارگونومی در نوبت کاری
اصول ارگونومی در نوبت کاری
سیستم نوبتکاری عبارت است از دوره‌های زمانی که در 24 ساعت شبانه‌روز، افراد به کار مشغول هستند، یعنی 8 ساعت شیفت صبح، 8 ساعت شیفت عصر و 8 ساعت شیفت شب و یا دو شیفت 12 ساعته.
مشکلات در سیستم نوبت کاری 
   خستگی و افسردگی ناشی از کار
   استرس کاری
   عدم رضایت شغلی و احساس حقارت و خودکم بینی
   آسیب پذیری در مقابل مشکلات جسمی و روحی
   اختلال در روند تعامل و برقراری ارتباط با دیگران از جمله خانواده
   عوارض جسمی ناشی از به هم خوردن چرخه شبانه‌روزی در نوبت کا
نویسنده: aliaslani - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1150
ارگونومی کاربردی در محیط کار
ارگونومی کاربردی در محیط کار
ایمن بلند کردن حمل بار
مسیرهای حرکت را خط کشی کرده و همیشه پاک نگه دارید
حمل دستی بار به صورت گروهی
روش های اندازه گیری حداکثر وزن مجاز بار 
روش استفاده از جدول اسنوک Snook
روش محاسباتی Mital
روش نوین NIOSH
ابزار دستی و اصول طراحی آن
آشنایی با روش های ارزیابی پوسچر های OWAS, RULA, REBA, QEC

نوع فایل: دانلود PDF ارگونومی کاربردی در محیط کار
تعداد صفحات: 194
[attachment=1651]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2795
کتاب شیوه های ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی
کتاب شیوه های ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی دکتر علیرضا چوبینه

نوع فایل: دانلود PDF کتاب شیوه های ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی
تعداد صفحات: 148
[attachment=1663]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1372
ارگونومی در خیاطی و محیط کاری آن
ارگونومی در خیاطی و محیط کاری آن

نوع فایل: پاورپوینت
تعداد اسلایدها: 36
[attachment=1746]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1516
اسلایدهای ارگونومی دکتر چوبینه
اسلایدهای ارگونومی دکتر چوبینه

محتوای این آموزش شامل:
  انتروپومتری
  جنبه های آماری آنتروپومتری
  طراحی ایستگاه کاری
  طراحی نشستگاه
  ارگونومی و کاربردها
  ماکرو ارگونومی
  واکاوی وظیفه
  اختلالات اسکلتی-عضلانی مرتبط با کار

دانلود پاورپوینت اسلایدهای ارگونومی دکتر چوبینه PPT
نوع فایل: پاورپوینت
تعداد اسلایدها: 394
[attachment=1764]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 1836
ارگونومی در محیط کار
ارگونومی در محیط کار
- مفهوم ارگونومی و اهمیت آن
- اختلالات اسکلتی عضلانی در محیط کار
- عوامل مؤثر بر اختلالات اسکلتی عضلانی
- اصول کلی طراحی محیط و ایستگاه‌های کار
- اصول ارگونومیک در حمل دستی بار
- فیزیولوژی کار،خستگی‌های ناشی از کار
- آنتروپومتری و کاربرد آن در طراحی
- ارگونومی ابزارهای دستی
- ارگونومی شرایط محیطی کار

با تشکر از هادی میرزابیگی که زحمت ارسال این فایل را کشیدند

نوع فایل: دانلود پ
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1272
ارگونومی و کار دندانپزشکی
ارگونومی و کار دندانپزشکی

[attachment=1775]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1156
کاربرد ارگونومی در دندانپزشکی
کاربرد ارگونومی در دندانپزشکی

عوامل آسیب رسان ارگونومیک برای دندانپزشکان
  انجام کارهاي تکراري
  وضعیت ایستا و نامناسب بدنی
  انجام کار بیش از توان فیزیکی
  وجود استرس شغلی
  عدم استراحت کافی

نوع فایل: پاورپوینت
تعداد اسلایدها: 40
[attachment=1778]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 786
اصول ارگونومی محیط کار Dan MacLeod
اصول ارگونومی محیط کار Dan MacLeod

 كار در پوسچر هاي خنثی
 كاهش نيروي بيش از اندازه
 هرچيزي را در دسترسي آسان قرار دهيد
 در ارتفاع مناسب كار كنيد
 حركات بيش از اندازه را كاهش دهيد
 كم كردن خستگي و بار ثابت
 كم كردن محل هاي فشار
 ايجاد فضاي مجاز
 حركت، تمرين ورزش و كشش
 حفظ محيط راحت

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 52
[attachment=1779]

زبان اصلی این متن
[attachment=1780]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1636
سوالات کنکور ارشد ارگونومی سال 96-95
سوالات کنکور ارشد ارگونومی سال 96-95

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:22
[attachment=1788]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1606
مصاحبه با رتبه 2 کنکور ارشد ارگونومی سال 95
 
مصاحبه با رتبه 2 کنکور ارشد ارگونومی سال 95
 
مصاحبه کننده : انجمن بهداشت حرفه ای ایران
تاریخ مصاحبه:  95/04/11                  

[b][f
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 3132
مصاحبه با خانم فاطمه شعبانی رتبه 13 ارشد ارگونومی و رتبه 34 ارشد بهداشت حرفه ای سال 95

مصاحبه با رتبه
13 کنکور ارشد
ارگونومی و رتبه 34 ارشد بهداشت حرفه ای سال 95
 
مصاحبه کننده : انجمن بهداشت حرفه ای ایران
تاریخ مصاحبه:  95/04/12                 
[b] 
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1389
مصاحبه با رتبه 4 کنکور ارشد ارگونومی سال 95
مصاحبه با رتبه 4 کنکور ارشد ارگونومی سال 95
 
مصاحبه کننده : انجمن بهداشت حرفه ای ایران
تاریخ مصاحبه:  95/04/11                  
 
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2007
مصاحبه با خانم مریم مجدم رتبه 7 ارشد ارگونومی و رتبه 29 ارشد بهداشت حرفه ای سال 95
مصاحبه با رتبه 7 کنکور ارشد ارگونومی و رتبه 29 ارشد بهداشت حرفه ای سال 95
 
مصاحبه کننده : انجمن بهداشت حرفه ای ایران
تاریخ مصاحبه: 95/04/12                  
 
[b][font=Ta
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 2241
مصاحبه با رتبه 23 کنکور ارشد ارگونومی سال 95

مصاحبه با رتبه 23 کنکور ارشد
ارگونومی سال 95
 
مصاحبه کننده : انجمن بهداشت حرفه ای ایران
تاریخ مصاحبه:  95/04/18                 
 
سلام لطفا خودتان را معرفی کنید؟
[size=small][font=Tahoma]نیلوفر
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2224
منابع آزمون دکترای ارگونومی
منابع آزمون دکترای ارگونومی

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 1
[attachment=1807]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 812
تاریخ برگزاری ازمون ارشد بهداشت حرفه و ارگونومی سال 95
تاریخ برگزاری ازمون ارشد بهداشت حرفه و ارگونومی سال 95

بر اساس دفترچه راهنمایی ازمون دکترای تخصصی مرکز سازمان سنجش تاریخ برگزاری ازمون دکترای تخصصی 5 مرداد سال 95 خواهد بود

تاریخ برگزاری آزمون: 95/05/07
اعلام کلید اولیه: 95/05/10
اعلام کلید نهایی: 95/05/16
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 1623
مواد امتحانی و ضرایب مربوطه در ازمون دکترای بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 95
مواد امتحانی و ضرایب مربوطه در ازمون دکترای بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 95


مواد امتحانی و ضرایب مربوطه در ازمون دکترای بهداشت حرفه ای سال 95

عوامل شیمیايی محیط كار(4)؛ عوامل فیزيکی محیط كار( 4)؛ايمنی درمحیط(2)؛ مهندسی فاكتورهای انسانی(2 )؛ سم شناسی شغلی(2.5)

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه در ازمون دکترای ارگونومی سال 95

روش های ارزيابی در ارگونومی( 4)؛ ارگونومی محیطی؛( 2)؛ آنتروپومتری و بیومکانیک( 2 )؛ ماكرو ارگونومی( 2)؛ ارگونومی شناختی وخطای انسانی( 2)؛ فیزيولوژی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1182
مدارک تحصیلی مورد پذیرش برای ازمون دکترای بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 95
مدارک تحصیلی مورد پذیرش برای ازمون دکترای بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 95

مدارک تحصیلی مورد پذیرش برای ازمون دکترای بهداشت حرفه ای سال 95

كارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای (بهداشت صنعتی)؛ ارگونومی؛ سم شناسی


مدارک تحصیلی مورد پذیرش برای ازمون دکترای ارگونومی سال 95

دكتری عمومی پزشکی و يا كارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته های ارگونومی؛ ايمنی صنعتی؛ طراحی صنعتی؛ مديريت سلامت ايمنی و محیط زيست ( HSE )؛ مهندسی بهداشت حرفه ای؛ مهندسی پزشکی (كلیه گرايشها)
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 3428
گرایش های ارشد بهداشت حرفه ای و ارگونومی در ازمون دکترا
گرایش های ارشد بهداشت حرفه ای و ارگونومی در ازمون دکترا  براساس دفترجه سال 95


گرایش های ارشد بهداشت حرفه ای در ازمون دکترا

دکترای انفورماتیك پزشکی سلامت؛ دکترای سلامت ورفاه اجتماعی؛ دکترای اپیدمیولوژی؛ دکترای سیاستگذاری سلامت ؛ دکترای نانوفن آوری پزشکی؛دکترای سلامت در بلایا و فوریت ها؛ دکترای ارگونومی؛ دکترای بهداشت حرفه ای


گرایش های ارشد ارگونومی در ازمون دکترا

دکترای انفورماتیك پزشکی سلامت؛ دکترای سلامت ورفاه اجتماعی؛ دکترای اپیدمیولوژی؛ دکترای کاردمانی؛ دکترای
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1535
ارزیابی ارگونومی به روش KIM
The key indicator methods belong to the screening methods
There are forms with instructions and partially integrated calculation aids for the types of physical workload Lifting/Holding/Carrying, Pushing/Pulling, and Manual work processes. Currently, additional key indicator methods are being developed for the types of physical workload Whole-body forces, Body movement, and Forced posture of the body
[b]ارزیابی ارگونومی به روش KIM به همراه نمونه های عملی استفاده از رو
  •  قبلی
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4(current)
  • 5
  • 6
  • ...
  • 11
  • بعدی