کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 573
طول موج اشعه گاما 0.01 انگسترم است. انرژی فوتون آن چقدر است؟
طول موج اشعه گاما 0.01 انگسترم است. انرژی فوتون آن چقدر است؟

الف) 2x10^-10kj
ّب)   3x10^-10kj
ج)   2x10^-13kj
د)   2.7g/cm^3

[attachment=2547]

 این سوال در دکترای بهداشت حرفه ای سال 95 و هم ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 96 تکرار شده است و جواب تو گزینه ها نیست و پاسخ صحیح را در کلید گزینه الف تیک زده شده است

بررسی و تحلیل توسط: هادی علیمرادی کارشناس مهندس
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 392
در طراحی روشنایی کدام مورد توصیه و کدام نهی شده است؟
[attachment=3108]
سؤال:
در طراحی روشنایی کدام مورد توصیه و کدام نهی شده است؟
1. روشنایی موضعی توصیه‌شده
2. روشنایی عمومی تا حد امکان نهی شده
3. روشنایی عمومی توصیه و موضعی نهی شده
4. موارد 1 و 2

پاسخ: گزینه 4

مهندس بیات کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای