کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2056
اشعه مادون قرمز
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1911
اشعه ایکس ( X ) و تاثیر آن بر بدن
اشعه ایکس ( X ) یا پرتوهای رونتگن نوعی از امواج الکترومغناطیس با طول موج حدود ۱۰ تا ۱۰-۲ آنگستروم است که در بلورشناسی و عکسبرداری از اعضای داخلی بدن و عکسبرداری از درون اشیای جامد و به عنوان یکی از روش‌های تست غیرمخرب در تشخیص نقص‌های موجود در اشیای ساخته شده (مثلاً در لوله‌هاو…) کاربرد دارد
[attachment=185]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1041
راهنمای حفاطت در برابر اشعه در حمل و نقل مواد پرتوزا
راهنمای حفاطت در برابر اشعه در حمل و نقل مواد پرتوزا

 نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 68
منبع:
[attachment=953]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 996
حفاظت در برابر اشعه ویژه کارکنان در مراکز پرتو تشخیصی
حفاظت در برابر اشعه ویژه کارکنان در مراکز پرتو تشخیصی

 نوع فایل:  PDF
تعداد صفحات: 2
منبع:
[attachment=954]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1037
ایمنی حفاظت در برابر اشعه
ایمنی حفاظت در برابر اشعه

Presented by : mitra simani- phd student of medical radiation engineering

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 84
منبع:
[attachment=996]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 583
طول موج اشعه گاما 0.01 انگسترم است. انرژی فوتون آن چقدر است؟
طول موج اشعه گاما 0.01 انگسترم است. انرژی فوتون آن چقدر است؟

الف) 2x10^-10kj
ّب)   3x10^-10kj
ج)   2x10^-13kj
د)   2.7g/cm^3

[attachment=2547]

 این سوال در دکترای بهداشت حرفه ای سال 95 و هم ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 96 تکرار شده است و جواب تو گزینه ها نیست و پاسخ صحیح را در کلید گزینه الف تیک زده شده است

بررسی و تحلیل توسط: هادی علیمرادی کارشناس مهندس