کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2868
انواع پرتوها
پرتوها:
1 – پرتوهای یون ساز
2 – پرتوهای غیر یون ساز
[attachment=33]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 4510
نرم افزار ساخت انواع چک لیست
[عکس: http://www.occupationalhealth.ir/forum/a...hp?aid=161]

[attachment=160]
اموزش نرم افزار
[attachment=171]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2413
مروری بر انواع جاذب‌های صدا
مروری بر انواع جاذب‌های صدا
چکیده
1- مقدمه
1.1 اتلاف انرژی صدا
2.1 عوامل موثر در ضریب جذب ماده
1.2.1 زاویه تابش
2.2.1 فرکانس پخش موج صدا
3.2.1 ضخامت جاذب
4.2.1 فاصله هوایی در پشت جاذب
3.1 مکانیسم جذب در مواد متخلخل
4.1 مکانیسم جذب در جاذب های رزونانسی
2.بحث
1.2  انواع مواد جاذب متخلخل
1.1.2 پشم معدنی
2.1.2فوم
3.1.2مواد مقاوم (Sustainable materials)
4.1.2 پرده ها
5.1.2 فرش
6.1.2 پلاستر آكوستيكي
7.1.2 Coustone
8.1.2 Aerogels
9.1.2 کربن تقویت شده
10.1.2 زمین
11.1.2
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2440
گزارش کار انواع کالیبراسیون
گزارش کار انواع کالیبراسیون
کالیبراسیون گازمترتر توسط بطری ماریوتی  
کالیبراسیون گازمتر خشک توسط گازمترتر کالیبره شده        
کالیبراسیون گازمتر خشک توسط گازمترتر کالیبره شده    
کالیبراسیون روتامتر توسط فلومتر حباب صابون و گازمتر تر    

نوع فایل : Word
تعداد صفحات:24
منبع: انجمن بهداشت حرفه ای ایران
[attachment=489]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 5367
انواع چک لیست های متداول در بهداشت حرفه ای
چک لیست های ایمنی و بهداشت حرفه ای
چك ليست آموزش                      
چك ليست حريق
چك ليست برق
چك ليست آسانسور              
چك ليست ارگونومی        
چك ليست انبار
چك ليست ساختمان
چك ليست وسايل حفاظت فردی
چك ليست تابلوهاي برق
چك ليست (osha ) براي وسايل حفاظت فردی

نوع فایل: PDF
[attachment=856]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1820
انواع مطالعات
انواع مطالعات
 
به طور کلی مطالعات به دو دسته کلی تقسیم می شوند.

مطالعات مشاهده ای : در این نوع مطالعات،پژوهشگر صرفتا به مشاهده رویدادها می پردازد و تنها ان را ثبت می کند، بدون اینکه مداخله ای انجام دهد.
 مطالعات مداخله ای :در این مطالعات پژوهشگر تنها مشاهده گر نیست، بلکه ویژگی این مطالعات، مداخله محقق برای تغییر رابطه یک متغییر مستقل و بررس اثر آن بر روی متغییر وابسته است(1).

1-شاه اسماعیلی آرمیتا. راهنمایی تهیه و تدوین پایان نامه تحصیلی برای دانشجویان گروه پزشکی. کرمان:معاونت آ
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1711
انواع مجوزهای (پرمینت)کار
انواع مجوز های (پرمینت)کار
مجوز کار گرم [attachment=3077]
مجوز کار شب [attachment=3080]
مجوز شروع حفاری [attachment=3079]
مجوز کار در ارتفاع [attachment=3078]
مجوز برپایی داربست [attachment=3081]
فرم اجازه به کار رادیوگرافی [attachment=3082]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 736
بررسی میزان مواجهه شغلی با پرتوهای غیریونساز و اثربخشی وسایل حفاظت فردی در انواع جوشک
بررسی میزان مواجهه شغلی با پرتوهای غیریونساز و اثربخشی وسایل حفاظت فردی در انواع جوشکاری قوس الکتریکی متداول  
نویسندگان: امیر علی آبادی، قاسم حسام، زهرا مرادپور *    
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران، zm.moradpoor1989@yahoo.com    
نوع مطالعه: پژوهشی 
موضوع مقاله: تخصصی
چکیده مقاله:    
مقدمه: فرایند جوشکاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع مواجهه شغلی با پرتوهای غیریونساز در محیط‌های کاری محسوب م
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1192
انواع محاسبات روشنایی
انواع محاسبات روشنایی
- محاسبات روشنایی به روش نقطه‌ای
- شدت روشنایی حاصل از منبع نقطه‌ای در نقطه 
- شدت روشنایی در صفحه قائم
- محاسبات روشنایی حاصل از منابع گسترده
- محاسبات روشنایی در سطوح مختلف
- شدت روشنایی در صفحات افقی و قائم
- محاسبات روشنایی نقطه‌ای حاصل از منبع خطی
- محاسبه شدت روشنایی با منبع مستطیلی

نوع فایل: دانلود پاورپوینت انواع محاسبات روشناییPPT
تعداد اسلایدها: 52
[attachment=1570]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1041
انواع لامپ‌ها و محاسبات آن
انواع لامپ‌ها و محاسبات آن
محتوای این آموزش شامل:
منابع نور
مشخصه‌های منابع نور
مشخصه اصلی لامپ‌ها
لامپ‌های تخلیه در گاز
محاسبات روشنایی به روش نقطه‌ای
محاسبات روشنایی در سطوح مختلف
محاسبات روشنایی نقطه‌ای حاصل از منابع خطی
منابع گسترده و محاسبات آن
محاسبات روشنایی داخلی
محاسبات روشنایی داخلی (شار نوری) – روش تقسیم ناحیه‌ای
محاسبه ضریب بهره سیستم روشنایی (CU) -اتاق روشنایی
تبدیل اتاق به اتاق نوری
محاسبه ضرایب انعکاس مؤثر
نسبت‌های ناحیه
محاسبه ضرایب انعکاس مؤثر ناحیه سقف و
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1358
انواع تهویه و اصول آن
انواع تهویه و اصول آن

مطالب ارائه شده
    انواع تهویه و اصول آن
    تهویه عمومی و محاسبات آن
    هودها و نحوه انتخاب آن
    تعیین پاک کننده های هوا
    هواکشهای صنعتی و نحوه عملکرد آنها

دکتر محمد جواد جعفري

نوع فایل: دانلود پاورپوینت انواع تهویه و اصول آن PPT
تعداد اسلایدها: 44
[attachment=1667]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 742
کارگاه نمونه برداری از آلاینده های شیمیایی محیط کار
کارگاه نمونه برداری از آلاینده های شیمیایی محیط کار
استراتژی نمونه برداری از آلاینده های هوابرد 
انواع نمونه های هوا
روش های نمونه برداری از آلاینده های شیمیایی
پمپ های نمونه برداری هوا و کالیبراسیون آنها
نمونه برداری گازها و بخارات در محیط کار
نمونه برداری از آئروسل ها در محیط کار
حدود مجاز مواجهه شغلی
ارزیابی عملکرد سیستم های تهویه صنعتی

مدرس دکتر محمد حاج آقازاده، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اروﻣﯿﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای  
نوع فایل: دانلود PDF استراتژی نمونه برداری از آ
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 520
انواع گروههای مواد خطرناک
انواع گروه های مواد خطرناک         
مواد منفجره Explosives
 گازها gases
مایعات قابل اشتعال Flammable Liquids
جامدات قابل اشتعال Flammable Solids
اکسید کننده ها Oxidizing Substances
مواد سمی و عفونت زا Toxic and Infectious Substances
 مواد رادیواکتیویته Radioactive Substances
 مواد خورنده Corrosives
مواد متفرقه Miscellaneous
نحوه شناسایی مواد از روی پلاک مخصوص ADR؛ شماره شناسایی مواد خطرناک شامل دو یا سه رقم می باشد. که نوع و شدت، خطرناکی ماده، خطرناک را تعیین میکند.
رقم اول از
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 286
طراحی و ارزیابی ارگونومیک انواع قیچی‌های خیاطی با توجه به نیروی چنگشی ظریف و پوسچر مچ دست
طراحی و ارزیابی ارگونومیک انواع قیچی‌های خیاطی با توجه به نیروی چنگشی ظریف و پوسچر مچ دست
سودابه اسداللهی، ایمان دیانت *، معین ندایی
نوع فایل PDF
تعداد صفحات:7
[attachment=2340]
نویسنده: هادی میرزابیگی - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 303
ویدیو انواع خطاهای انسانی در محیط کار
انواع خطاهای انسانی در محیط کار

[attachment=2642]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 170
انواع و روش های کروماتوگرافی
انواع و روش های کروماتوگرافی

روش‌ها
روش‌های سوانگاری را می‌توان ابتدا بر حسب ماهیت فاز متحرک و سپس بر حسب ماهیت فاز ساکن طبقه‌بندی کرد. فاز متحرک ممکن است گاز یا مایع و فاز ساکن ممکن است جامد یا مایع باشد. بدین ترتیب فرایند کروماتوگرافی به چهار بخش اصلی تقسیم می‌شود. اگر فاز ساکن جامد باشد کروماتوگرافی را کروماتوگرافی جذب سطحی و اگر فاز ساکن، مایع باشد کروماتوگرافی را تقسیمی می‌نامند.
انواع کروماتوگرافی هر یک از چهار نوع اصلی کروماتوگرافی انواع مختلف دارد:
کروماتوگرافی مایع –
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 155
انواع تداخلات سم شناسی
انواع تداخلات سم شناسی

یکی از بحث های که بین داوطلب ها وجود داره و باعث سردرگمی میشه مربوط به تداخلات سم شناسی هست.بررسی های ک انجام دادم حتی بین منبع رفرنس که کتاب استیسی هست با کتاب دکتر شاه طاهری هم تا جای که خاطرم هست تناقض های دیده شد.مطلبی که در ادمه ارایه میدم بر اساس برایندی از استیسی و سوالات سال های قبل و کتاب شاه طاهری هست که امیدوارم علامت سوالات رو رفع کنه و کارایی داشته باشد.
تداخل مستقل: 4=2+4  مثال:اسیدسولفوریک و فیوم سرب
تداخل کاهشی(آنتاگونیستی): 3=1+0 
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 275
انواع اصطلاحات دانشگاهی که هر دانشجویی باید بداند
انواع اصطلاحات دانشگاهی که هر دانشجویی باید بداند کدام است:

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ Freshman
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ Sophomore
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ Junior
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺳﺎﻝ ﭼﻬﺎﺭﻡ Senior
ﺭﺋﯿﺲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ principal/chancellor
ﺭﺋﯿﺲ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ dean of faculty
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﺸﺎﻭﺭ advisor
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ supervisor
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ higher education
ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ postgraduate studies
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ دوره ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ undergraduate student
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ دوره ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺭﺷﺪ  postgraduate student
ﻭﺍﻡ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ student loan
ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮﻭﻩ head of department
ﭘﺎﯾﺎﻥﻧ
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 136
انواع کار work type
انواع کار work type
بطور کلی انواع کار را به دو دسته تقسیم می کنند.:
کار دینامیک (ریتمیک) یا فعالیت متحرک یا کار ایزو بار
کار استاتیک (پوسچرال یا وضعیتی )

نوع فایل: PDF 
تعداد صفحات: 14
[attachment=2761]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 501
دسته بندی انواع مجلات علمی
دسته بندی انواع مجلات علمی
◀️با توجه به این که تعداد مجلات بسیار زیاد است، برای یافتن مجله مناسب جهت چاپ مقاله، باید معیارهای خاص خود را داشته باشید. از این رو مجلات را به دسته های مختلفی از دیدگاه های متفاوت تقسیم بندی می کنند تا در کمترین زمان ممکن به مجله مورد نظر خود دسترسی بیابید: 

بر اساس هزینه:
    1️⃣ مجلات با دسترسی محدود Non-Open Access:
    2️⃣ مجلات با دسترسی آزاد open access:

بر اساس اعتبار:
    1️⃣ مجلات با داوری همتا (Peer Review)
    2️⃣ مجلات
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 140
انواع تعاریف مدیریت یا شرایط اضطراری طبق استانداردهای OSHA و NFPA
انواع تعاریف مدیریت یا شرایط اضطراری طبق استانداردهای OSHA و NFPA:
-استاندارد OSHA: شرایط اضطراری محیط کار، یک شرایط غیر منتظره تهدید کننده کارکنان، مشتریان یا جامعه است که فعالیت‌های کاری و عملیاتی را مختل یا متوقف کرده یا باعث آسیب‌های محیطی یا فیزیکی شده یا ثبات تجاری اقتصادی سازمان را مختل کرده و یا اینکه تصور مردم از سازمان را تهدید نماید.
- استاندارد 1600 NFPA: به فرآیند مداوم حفظ و تداوم آمادگی به منظور پیشگیری، آماده سازی، مقابله، کاهش جهت برطرف کردن شرایط اضطراری که ممکن
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 47
ارزیابی شاخص‌های عملکردی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای بعلاوه انواع شاخص
ارزیابی شاخص‌های عملکردی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای بعلاوه انواع شاخص

شاخص‌های ارزیابی سیستم مدیریت بهداشت (کیفی)
 نحوه ارزیابی
شاخصهای عملکردی بهداشت و طب صنعتی (کمی)
شاخص‌های عملکردی بهداشت حرفه‌ای 
شاخص‌های طب صنعتی

- این سند به عنوان یک راهنما با رویکرد جامع، به شرکت‌ها، در تولید داده‌های هماهنگ کمک خواهد کرد.
- هیچ چیز در این مستند با الزامات OHSAS 18001/18002،که الزامات مورد نیاز بـرای سیسـتم مـدیریت بهداشت و ایمنی شغلی (OH&S-MS) را بیان می‌کند، در تضاد نمی‌باشد. چنین سیستمی به طـور
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 90
شناخت انواع شاخص‌های سطح بندی میرایی سروصدا
شناخت انواع شاخص‌های سطح بندی میرایی سروصدا 
در کنار شاخص NRR بر روی برچسب بسته بندی گوشی‌های محافظتی صوتی شاخص‌های دیگری از قبیل (SNR, SLC80) نیز نشان داده می‌شوند. اما این 3 شاخص چستند و چه اطلاعاتی را ارائه می‌نمایند؟
 
گوشی‌های حفاظتی صوتی Howard Leight® به منظور ارسال به سرتاسر جهان بسته بندی می‌گردند. مشتریان این نوع کالاها در ایالات متحده با شاخص NRR که بر روی برچسب بسته بندی بنا به درخواست سازمان محافظت از محیط زیست آمریکا (EPA) قرار گرفته آشنایی دارند در حالی که ممکن است با دی