کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 7272
روش تحقیق ویژه بهداشت حرفه ای
تعريف تحقيق

جمع آوری، بررسی و تفسیر نظام یافته داده ها برای حل یک مشکل یا پاسخ به یک سؤال

ارائه کننده :اکرم جعفری رودبندی کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

تعدا اسلاید :50

[attachment=314]
نویسنده: هادی میرزابیگی - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 631
آموزش گام به گام روش تحقیق در علوم بهداشتی
عنوان : آموزش گام به گام روش تحقیق در علوم بهداشتی
 
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: شکاف شمال با جنوب در پژوهش های علمی
فصل سوم: حلقه اول یا انتخاب موضوع
فصل چهارم: حلقه دوم یا بیان مسأله
فصل پنجم: حلقه سوم یا مروری بر متون
[align=right]فصل ششم: حلقه چهارم یا اهداف، سؤالات و فرضیات