کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1895
حد تماس شغلی تنش‌های حرارتی
حد تماس شغلی تنش‌های حرارتی

نوع فایل: دانلود PDF حد تماس شغلی تنش‌های حرارتی
تعداد صفحه: 19 [attachment=277]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1628
حد تماس شغلی عوامل فیزیکی محیط کار - صدا
منبع :مرکز سلامت محیط کار

تعداد صفحه: 3

حد تماس شغلی عوامل فیزیکی محیط کار - صدا

[attachment=282]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1670
آشنایی با متد کنترل فعال صدا جهت کاهش صدای محیط کار به زیر حد آسیب رسان
آشنایی با متد کنترل فعال صدا جهت کاهش صدای محیط کار به زیر حد آسیب‌رسان
آمارهای مرکز سلامت محیط و کار، ارتباط مستقیمی بین ریسک فاکتور صدا در محیط کار و ابتلا به کاهش شنوایی در بین شاغلین نشان می‌دهد. غالباً برای دستیابی به یک کنترل صدای با راندمان بالا بایستی از ترکیبی از روش‌های فعال و غیرفعال استفاده نمود. 
کنترل فعال صدا عبارت است از حذف صدای ناخواسته در اثر تداخل دو موج با فاز مخالف. کنترل فعال صدا در رنج فرکانس پایین صوت از 500-20 هرتز که در آن متدهای غیرفعال کارایی ندارند و یا گرا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 919
ارزیابی حد مجاز بلند کردن دستی بار wisha
ارزیابی حد مجاز بلند کردن دستی بار wisha

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 1
[attachment=1965]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 612
حد مجاز مواجهه شغلی برای مخلوط ها
حد مجاز مواجهه شغلی برای مخلوط ها
مواجهه هوابرد کارگری برای یک شیفت کامل پایش شده و  نتایج به صورت زیر است :
1- استون:                     OEL=160 ppm  ، TWA=500 ppm  
2- استات بوتیل نوع دوم:  OEL=20 ppm  ‌،   TWA=200 ppm 
3- متیل اتیل کتون:           OEL=90 ppm  ،  TWA=200 ppm   
با مراجعه به كتاب حدود مجاز متوجه خواهیم شد که هر سه این مواد دارای اثرات تحریکی بر روی سیستم تنفسی بوده و باید اثرات آنها را افزایشی در نظر گرفت. استون و متیل اتیل کتون دارای اثرات روی سیستم اعصاب مرکزی نیز می با
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1358
حد مجاز مواجهه روزانه صدا در کشورهای مختلف
حد مجاز مواجهه روزانه صدا در کشورهای مختلف

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 1
منبع: WHO
[attachment=2431]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 404
افزایش حد نصاب نمره ی زبان انگلیسی در آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پزشکی سال 1398
افزایش حد نصاب نمره ی زبان انگلیسی در آزمون ورودی مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پزشکی سال 1398

بر اساس مصوبه شصت و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی (96/11/01)و ابلاغ دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، حد نصاب نمره زبان انگلیسی در آزمون ورودی مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پزشکی برای سال های تحصیلی 1399-1398 و 1400-1399به شرح جدول زیر تعیین شده است.
[attachment=2715]
منابع مورد استفاده:اخبار و اطلاعیه سال 1398 sanjeshp.ir
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 81
حد واسط ریسک قابل قبول و غیر قابل قبول چیست؟
حد واسط ریسک قابل قبول و غیر قابل قبول چیست؟
پاسخ: ALARP                     
- معیار کمترین حدی که به طور معقول عملی است.(ALARP)
حد واسط ریسک قابل قبول و غیر قابل قبول .
- مفهوم دیگر در این زمینه ALARA 
به معنای کمترین حدی است که به طور معقول قابل دستیابی است.
سختگیری کمتری دارد .
در این معیار باید ریسک تا آنجا که ممکن است ،تا آنجا که منطقی است،کاهش داده شود.

نویسنده: مهندس بیات مهندسی بهداشت حرفه ای