کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 1970
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش بهداشت حرفه ای بیمارستان در ایران

راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش بهداشت حرفه ای بیمارستان در ایران


زیر نظر:
دکتر مرضیه وحید دستجردی- دکتر سیدحسن امامیرضوی- دکتر سید سجاد رضوی
مشاوران فنی و اجرایی:
دکتر سید محمدصادق مهدوی- دکتر محمودرضا محقق
مؤلفان:
دکتر مژده رمضانی- مهندس راحله روحپرور- خدیجه دانایی- پرستو عابدینی سلیمآبادی- غلامعلی جعفری- صمد خلیفهگری- دکتر پریسا دولتشاهی-
عطیه صباغیانپیرو- نعمت اله عباسگودرزی- دکتر لیلا کیکاوسیآرانی- دکتر حمید مهرابیفر
[b]همکاران امور اجرایی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 3034
پرستار بهداشت حرفه ای / محیط
پرستار بهداشت  حرفه ای / محیط
هر ساله 56 هزار کارگر در ایالت متحده به علت حوادث و بیماری‌های مرتبط با کار و محیط کار فوت می کنند و بیش از 3 میلیون نفر از صدمات ناتوان کننده ناشی حرفه خود رنج می برند.، پرستار بهداشت  حرفه ای/ محیط  یا  
(OEHN (Occupational/Environmental Health Nurse، مسئول بهداشت و سلامت کارمندان در محیط کار می باشد و به پیشگیری و کنترل این صدمات و ارتقاء سلامت کارکنان تمرکز دارد. آنها می توانند در سازمانها یا مراکز حرفه ای بزرگ ، کلینیکهای بهداشت حرفه ای و یا مشاوران خص
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1050
نقش پرستار بهداشت حرفه ای درمدیریت بهداشت محیط کار
The Role of the Occupational Health Nurse in Workplace Health Management
نقش پرستار بهداشت حرفه ای درمدیریت بهداشت محیط کار

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:78
منبع: WHO

[attachment=752]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 4 - بازدید‌ها: 3407
سال 94 سال بهداشت حرفه ای و محیط
سال 94 سال بهداشت حرفه ای و محیط 

به گزارش پایگاه خبری وزارت بهداشت، رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با اشاره به تأکیدات وزیر و معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سال 94 را سال بهداشت حرفه ای و محیط اعلام کرد.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 6 - بازدید‌ها: 4167
سوالات کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 93-94
سوالات کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 93-94

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:22
منبع:
[attachment=763]
[attachment=765]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 5 - بازدید‌ها: 5624
مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندس بهداشت حرفه ای و ارگونومی (اطلاعیه)
مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندس بهداشت حرفه ای و ارگونومی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2171
آئين نامه های بهداشت حرفه ای
مجموعه کامل آئین نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار
مصوب شورایعالی کار وزارت کار ایران 
شامل 63 آیین‌نامه 
تاریخ به‌روزرسانی ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

آیین نامه ایمنی در کارگاههای 
آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور
 آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان کارگران و کارآموزان 
آیین نامه ایمنی افراد دارای اختلال شنوایی 
آیین نامه ایمنی تاسیسات الکتریکی با اتصال زمین 
آیین نامه ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب 
آیین نامه ایمنی تعمیرگاه های وسایل نقلیه 
آیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم 
آیین نامه ایم
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2642
انیمشین های آموزشی ایمنی و بهداشت حرفه ای Napo
 انیمشین های آموزشی ایمنی و بهداشت حرفه ای Napo

نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1105
ایمنی و بهداشت حرفه ای برای پرستاران
ایمنی و بهداشت حرفه ای برای پرستاران
1. مقدمه
2. مروری بر مخاطرات بیمارستان
3. مخاطرات ویژه ایمنی در بخشهای مختلف بیمارستان ذخیره مرکزی
- سرویس غذایی
- آمونیا
- کلرین
- پاک کننده‌ها
- گرمای محیط
- تابش میکروویو
- تمیز کننده‌های فر
- صابون و دترژانتها
- محلول‌های اسیدی یا قلیایی
4. خدمات
5. دستورالعمل‌های سلامت و ایمنی کارکنان خدمات
- عوامل فیزیکی و شیمیایی
- صابون و دترژانتها
- حلال‌ها
- پاک کننده‌ها
- مواد ضدعفونی‌کننده
- عوامل عفونی
6. رختشوی‌خانه
7. تأسیسات
- قوا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 1049
سوال 160 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94-95
the study used a questionnaire to examine the nurses.........................of their hard work

a) reception
b) redemption
c) perception
d) deception
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 4 - بازدید‌ها: 861
سوال 159 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94-95
you can increasw your muscular...........by continuous power lifting

a) enrichment
b) endurance
c) enactment
d) establishment
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 959
سوال 158 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94-95
eating a healthy diet before and after a surgery can speed up healing and improve wound closure.which also minimizes

a) scarring
b) curing
c) restoring
d) repairing
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 744
سوال 157 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94-95
for women experiencing menopause hormonal changes can ......sleep making it very difficult for them to rest at night

a) distend
b) disguise
c) disgust
d) disrupt
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 885
سوال 156 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94-95
due to being...............the decision was welcomed by most of the participants

a) illusionary
b) controversial
c) concurrent
d) sensible
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 6 - بازدید‌ها: 2107
سوال 155 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94-95
not solid evidance was found inthe.........to support their claim it seems htat few studies existed onthe topic

a) certificate
b) literature
c) registration
d) ailment
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 13 - بازدید‌ها: 3727
سوال 154 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94-95
Consumption of too much sugar and fat tends to...ones health
A) retain
b) stabilize
c) potentiate
d) compromise
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 4 - بازدید‌ها: 1546
سوال 153 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94-95
if you are unable to quit soking altogether.you should at least ..........the number of coigarettes you smoke

a) cit off
b) give up
c) cut down
d) give in
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 839
سوال 152 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94-95
her lung canser was in............... with a significant decrease in sign and symptoms

a) rehearsal
b) remission
c) remittance
d) regression
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 1350
سوال 151 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94-95
it is best to remove ones all......teeth as the dentistadvises

a) decayed
b) ruptured
c) suspended
d) regression
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 4 - بازدید‌ها: 1753
سوال 150 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94-95
a person with poor nutrition and insufficient sleep is more........... diseases than one with proper food and adequate rest

a) susceptible
b) awaew of
c) suspicious about
d) resistant to
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 1051
سوال 149 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94-95
new scientific discoveries have helped us to develop new..........about the formation of our planets billions of years ago

a) migrations
b) perspectives
c) extractions
d) survivals
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 1019
سوال 148 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94-95
you should store raw foods such as meat in............ containers in the bottom if the fridge to prevent any fluid dripping onto pthers ready to eat food

a) conceal
b) ceased
c) sealed
d) seamed
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 4 - بازدید‌ها: 1084
سوال 147 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94-95
if the required equipment is provided.the plan can be readily

a) excluded
b) contended
c) compounded
d) implemented
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 882
سوال 146 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94-95
ebola virus causes an acute.serious illness which is often.........if understand.

a) prevalent
b) benign
c) fatal
d) stable
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 730
سوال 145 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94-95
 The immune system tends to get activated to increase...... The incoming virus

A) the impact of                     b) a respons against             c) an association                 d) the function of
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 1127
سوال 144 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94-95
the negative events people had faced in their childhood should be included in ...............their stressful life

a) challenging
b) revenging
c) assessing
d) enumerating
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 1026
سوال 143 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94-95
pyschotherapy is especially benefical for those who have................ major life stresses.it can help them tolerate life problem better

a) endured
b) eliminated
c) yielded
d) failed
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 1234
سوال 142 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94-95
all people who have not been vaccinated are............ to masles

a) recessive
b) vulnerable
c) dormant
d) impetus
  •  قبلی
  • 1
  • 2
  • 3(current)
  • 4
  • 5
  • ...
  • 21
  • بعدی