کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1580
نکات سم شناسی شغلی، دوز پاسخ
از منحنی های دوز- پاسخ برای تعیین سطوح ایمنی تماس با مواد شیمیایی و کسب اطلاعات در زمینه سمیت نسبی آنها و در کل تعیین شاخص برای محقق نمودن ایمنی نسبی مواد شیمیایی. 
مطالعات سم شناسی حاد: هدف مشاهده مرگ حیوان، استفاده از نتایج تعیین سمیت لیست مواد شیمیایی در رابطه با مقادیر LD50، شناسایی ارگان های هدف ترکیب شیمیایی، تعیین دوز مناسب برای مطالعات مزمن بلندمدت، تست مرتبط مطالعه حاد معمولا ۱۴ روز است.
تفاوت در نوع مواجهه:
Lethal dose =Death
[align=left]toxic dose
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 255
اثرات آلودگی هوا و واکنش بدن
اثرات آلودگی هوا و واکنش بدن
به منظور بیان هر توضیح معنی دار در رابطه با اثرات آلودگی هوا بر سلامت انسان باید
به دوز دریافتی توجه کرد؛ این دوز دریافتی عبارتست از: 
دوز دریافتی = زمان مواجهه × غلظت در هوای تنفسی
زمان مواجهه: کوتاه مدت و غلظت بالا اثرات حاد، بلند مدت و غلظت پایین اثرات مزمن
برای تعیین اینکه چه دوزی زیان آور است منحنی دوز-واکنش رسم می شود. این منحنی را می توان تنها برای یک نوع آلاینده رسم نمود.
اثرات آلودگی هوا- مکانیسم های اثر
[b]انواع منحنی های Dose-Re