کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 9 - بازدید‌ها: 22373
دانلود کتاب مهندسی صدا و ارتعاش دکتر رستم گلمحمدی به زبان اصلی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 2334
آموزشی تلفظ صحیح لغات زبان انگلیسی
آموزشی تلفظ صحیح لغات زبان انگلیسی

[attachment=470]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1350
لغات زبان کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 84-85
لغات زبان کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 84-85

تعداد لغات: 123
[attachment=790]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1289
لغات زبان کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 86-85
لغات زبان کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 86-85

تعداد لغات: 136
[attachment=791]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1232
لغات زبان کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 86-87
لغات زبان کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 86-87

تعداد لغات: 90
[attachment=792]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1230
لغات زبان کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 88-87
لغات زبان کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 88-87

تعداد لغات: 134
[attachment=793]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1452
لغات زبان کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 89-88
لغات زبان کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 89-88

تعداد لغات: 140
[attachment=794]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1373
لغات زبان کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 90-89
لغات زبان کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 90-89

تعداد لغات: 175
[attachment=795]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1328
لغات زبان کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 91-90
لغات زبان کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 91-90

تعداد لغات: 117
[attachment=796]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1226
لغات زبان کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 92-91
لغات زبان کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 92-91

تعداد لغات: 100
[attachment=797]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 4 - بازدید‌ها: 2820
لغات زبان کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 93-92
لغات زبان کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 93-92

تعداد لغات: 144
[attachment=798]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 1454
گرامر زبان انکلیسی
گرامر زبان انکلیسی

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 184
[attachment=1590]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 749
بسته زبان انگلیسی برای ارشد وزارت بهداشت
بسته زبان انگلیسی برای ارشد وزارت بهداشت

به زودی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1290
لغات ضروری زبان انگلیسی وزارت بهداشت
لغات ضروری زبان انگلیسی وزارت بهداشت (زبان عمومی)

طبق رفرنس های اعلام شده از کتابهای 1 و2 و 3 Interaction و Developing Reading Skills و Expanding Reading SkillsوMosaic 1 Reading
به همراه 40 تست کاربردی و کلید سوالات

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 90
[attachment=2034]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 381
سوال زبان انگلیسی ۱
[attachment=2346]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 440
سوال زبان انگلیسی ۲
[attachment=2362]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 368
زبان انگلیسی ۳
[attachment=2388]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 626
دانلود استاندارد ISO 45001:2018 به زبان فارسی
دانلود استاندارد ISO 45001:2018 به زبان فارسی 

نوع فایل:PDF
نوع زبان: فارسی 
تعداد صفحات: 60
[attachment=2534]

دانلود فارسی استاندارد ISO 45001:2018
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 238
افزایش حد نصاب نمره ی زبان انگلیسی در آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پزشکی سال 1398
افزایش حد نصاب نمره ی زبان انگلیسی در آزمون ورودی مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پزشکی سال 1398

بر اساس مصوبه شصت و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی (96/11/01)و ابلاغ دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، حد نصاب نمره زبان انگلیسی در آزمون ورودی مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پزشکی برای سال های تحصیلی 1399-1398 و 1400-1399به شرح جدول زیر تعیین شده است.
[attachment=2715]
منابع مورد استفاده:اخبار و اطلاعیه سال 1398 sanjeshp.ir