کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1579
نکات سم شناسی شغلی، دوز پاسخ
از منحنی های دوز- پاسخ برای تعیین سطوح ایمنی تماس با مواد شیمیایی و کسب اطلاعات در زمینه سمیت نسبی آنها و در کل تعیین شاخص برای محقق نمودن ایمنی نسبی مواد شیمیایی. 
مطالعات سم شناسی حاد: هدف مشاهده مرگ حیوان، استفاده از نتایج تعیین سمیت لیست مواد شیمیایی در رابطه با مقادیر LD50، شناسایی ارگان های هدف ترکیب شیمیایی، تعیین دوز مناسب برای مطالعات مزمن بلندمدت، تست مرتبط مطالعه حاد معمولا ۱۴ روز است.
تفاوت در نوع مواجهه:
Lethal dose =Death
[align=left]toxic dose
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 221
نکات سم شناسی شغلی، تیوکارباماتها
تیوکارباماتها خاصیت حشره کشی دارند اما منشأ گیاهی ندارند.
✅ روتنون ماده مؤثر گیاهانه خانواده پروانه واران هشتند که درگذشته برای کشتن ماهی‌ها مصرف می‌شد.
✅ پیروتروم، گیاهی که در کوههای شمال ایران هم هست جذب کم پوستی دارد
✅ نیکوتین هم که نیاز به توضیح ندارد
تیوکارباماتها نوعی کاربامات هستند. در کارباماتها. آگه اشتباه نکنم NH2COOH پایه و اساس سمیتشونه، در بین کارباماتها دوتا ماده هستن ک خاصیت حشره کشی دارن دی متیل کاربامات و دی تیوکاربامات

منبع جزوه دکتر نقاب