کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2266
صدا، شنوایی سنجی و روشهای سنجش آن
صدا، شنوایی سنجی و روشهای سنجش آن
صوت: در اثر ارتعاش یک جسم یا مجموعه‌ای از اجسام کشسان تولید می‌شود. انتشار آن حرکت ارتعاشی منبع مولد است.
سروصدا: صوتی است ناخواسته، ناخوشایند و نامطلوب که در صنعت، فراورده تبدیل انرژی است. قسمتی از انرژی تلف شده در اثر ارتعاش و اصطکاک سطوح مختلف دستگاه و ایجاد اغتشاش در هوا، به صدا تبدیل می‌گردد.
مشخصه‌های صوت، طول موج، زمان تناوب و فرکانس می‌باشد.
طول موج مسافتی است که موج در یک پریود می‌پیماید (λ و بر حسب متر بیان می‌گردد)
زمان تناوب زمان یک نوسان
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1714
تجهیزات حفاظت شنوایی
تجهیزات حفاظت شنوایی
یکی از آلاینده‌های موجود در محیط‌های کاری به خصوص صنعتی، آلودگی صوتی یا همان NOISE می‌باشد.
گوش انسان به عنوان عنصر درک یکی از حواس 5 گانه انسان، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می‌باشد. از این رو حفظ و حفاظت از آن می‌بایست به طور کامل انجام شود.
در فایل پیوستی که از جناب آقای دکتر کیوان کرمی فر (متخصص طب کار) می‌باشد به بررسی موارد زیر پرداخته شده است:
- اهمیت استفاده از وسایل حفاظت شنوایی
- آشنایی با انواع وسایل حفاظت شنوایی (مزایا و معایب)
- انتخاب وسیله
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1712
افت شنوایی سنی
افت شنوایی سنی Age-related hearing loss

سلول های کوچک مویی که در گوش داخلی قرار دارند، موجب شنوایی انسان می شوند. این سلول ها، صداهایی را که توسط گوش خارجی به گوش میانی و داخلی فرستاده می شوند را گرفته و به سیگنال های عصبی قابل درک برای مغز تبدیل می کنند. افت شنوایی زمانی اتفاق می افتد که این سلول های مویی، به هر دلیلی آسیب می بینند و یا از بین می روند. این سلول ها، پس از از بین رفتن، قابل احیا نیستند. به همین دلیل کاهش شنوایی در افرادی که بر اثر آسیب به سلول های مویی در گوش داخلی دچار افت شن
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1832
تفسیر نتایج ادیومتری غربالگری و محاسبه میزان آسیب شنوایی بر اساس شاخص osha
تفسیر نتایج ادیومتری غربالگری و محاسبه میزان آسیب شنوایی بر اساس شاخص osha

 OSHA STANDARD TRESHOLD SHIFT-STS

این شاخص جهت مقایسه ادیومتری سالیانه با ادیومتری پایه یا اولیه استفاده میشود بنا بر این جهت استفاده از این شاخص باید حداقل دو نتیجه ادیومتری داشته باشیم.
نحوه محاسبه بدین صورت است که میانگین اعداد وارد شده متناظر با فرکانسهای ۲۰۰۰ و۳۰۰۰و۴۰۰۰ در ادیوگرام سالیانه نسبت به همین میانگین در ادیوگرام اولیه مقایسه میشود و در صورت وجود اختلاف بیش از ۱۰ عدد شاخص مثبت اعلام میشود و فرد
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1545
صدا و اثرات آن بر بدن
صدا و اثرات آن بر بدن
صدای بلند شایع‌ترین علت کاهش شنوایی است. کاهش شنوایی حسی عصبی در جوامع امروزی به همراه توسعه تکنولوژی و گسترش صنایع مختلف و افزایش آلاینده‌های زیست محیطی شیوع زیادی یافته است.
تأثیرات سوء صدای بلند در قالب تخریب سیستم شنوایی و کاهش  شنوایی حسی و عصبی و تأثیر مستقیم بر برقراری ارتباط گفتاری در کنار تأثیرات سوء بر سایر اندام‌ها از جمله سیستم اعصاب، قلب و عروق، غدد درون ریز و خون کاملاً مشخص شده است.

نوع فایل: دانلود پاورپوینت صدا و اثرات آن بر بدن PPT
تعداد اسلای
نویسنده: aliaslani - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 1067
کاهش شنوایی ناشی از صدا
کاهش شنوایی ناشی از صدا

محتوای این اموزش شامل:
  اهداف اموزشی
  سیستم شنوایی
  انواع کاهش شنوایی
  صوت و صدا
  مشخصات اصلی صوت
  تاثیر صوت بر سلامت انسان
  کاهش شنوایی ناشی از صدا
  اثر صدا بر سیستم شنوایی
  تشخیص کاهش شنوایی ناشی از صدا
  علایم بالینی
  یافته های ادیومتری در کاهش شنوایی ناشی از صدا
  ادیومتری غربالگری
  برنامه حفاظت از شنوایی
 
نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 32
[attachment=1647]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 667
تچهیزات حفاظت شنوایی
تچهیزات حفاظت شنوایی

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 58
[attachment=1886]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1205
وسایل حفاظت فردی شنوایی
وسایل حفاظت فردی شنوایی
    اهمیت استفاده از وسایل حفاظت شنوایی 
    آشنایی با انواع تجهیزات حفاظت شنوایی: مزایا و معایب
    انتخاب وسیله حفاظت شنوایی مناسب در محیط کار
    جاگذاری مناسب وسایل حفاظت شنوایی
    بررسی مناسب بودن جاگذاری
    نگهداری و مراقبت از وسایل حفاظت شنوایی
    ارزیابی  کارایی و تاثیر وسایل حفاظت شنوایی
    آموزش شاغلین در استفاده از وسایل حفاظت شنوایی
    معاینات پزشکی قبل از استفاده از وسایل حفاظت شنوایی

دکتر کیوان کرمی فر، استادیار گروه طب کار دانشگاه عل
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1423
نرم افزار تفسیر نتایج ادیومتری غربالگری و محاسبه میزان آسیب شنوایی بر اساس شاخص osha
نرم افزار تفسیر نتایج ادیومتری غربالگری و محاسبه میزان آسیب شنوایی بر اساس شاخص osha

OSHA STANDARD TRESHOLD SHIFT-STS

[attachment=1982]
[attachment=1983]

[attachment=1981]

محصولی از انجمن بهداشت حرفه ای ایران

دانلود نرم افزار تفسیر ادیومتری   نرم افزار تفسیر ادیومتری    [color=#3333
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 611
نرم افزار تعیین کارایی و انتخاب وسایل حفاظت شنوایی با توجه به میزان استانه شنوایی پرسنل
نرم افزار تعیین کارایی و انتخاب وسایل حفاظت شنوایی با توجه به میزان استانه شنوایی پرسنل

[attachment=2046]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 416
نرم افزار محاسبه میزان کاهندگی صدا در حفاظت های شنوایی
نرم افزار محاسبه میزان کاهندگی صدا در حفاظت های شنوایی

روش محاسبه اکتاوباند 
روش محاسبه niosh , osha
 روش محاسبه HML
[attachment=2337]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 392
پمفلت حفاظت شنوایی محیط کار
پمفلت حفاظت شنوایی محیط کار

کیفیت: 300ِdpi
نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 2
[attachment=2478]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 62
مروری بر اثرات شنوایی و غیر شنوایی مواجهه شغلی با صدا بر سلامت زنان
مروری بر اثرات شنوایی و غیر شنوایی مواجهه شغلی با صدا بر سلامت زنان
شیوا سوری، رستم گلمحمدی*

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 6
[attachment=2664]
A Review of the Auditory and Non-auditory Effects of Exposure to Noise on Women's Health
* shiva Soury1, Rostam Golmohammadi2
[align=left]1PhD Student, Department of Occupational Health, School of Health, Hamadan University of Medical Sciences Hamadan, Iran[
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 175
کم شنوایی ناشی از نویز noise induced hearing loss
کم شنوایی ناشی از نویز noise induced hearing loss 
بخش اول
مواجهه با شدت بالای نویز ممکن است باعث  کم شنوایی موقتی یا دائمی شود. کم شنوایی ممکن است در اثر مواجهه طولانی مدت با نویز های محیطی (NIHL) و یا مواجهه ناگهانی با یک نویز قوی (acoustic trauma) ایجاد شود.

 ضربه صوتی (acoustic trauma) ممکن است در هر سنی رخ دهد اما NIHL عمدتا در بزرگسالان دیده میشود.شیوع NIHL در مردان بیشتر از زنان است و میزان کم شنوایی ناشی از آن هم در مردان بیشتر است. این تفاوت ممکن است ناشی از حساسیت متفاوت دو جنس و
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 230
صوت و صدا Sound and Noise
صوت و صدا Sound and Noise
امواج مکانیکی
امواج الكترو مغناطيسی
تولید صوت
 فشار، شدت، و توان صوت
تراز فشار، تراز شدت و تراز توان صوت
توان مبنا یا آستانه درک
 تراز معادل مواجهه صوت Equivalent Sound Level  ،Leq
ﺗﺮاز نشری صدا Emission Lenel ،EA 
ﺗﺮاز آماری صدا
ﺗﺮاز آلودگی صوتی در محیط  Noise Pollution Level ،NPL 
از ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ مکالمه Speech Interference Level ،SIL 
 ﺗﺮاز ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺻﻮت Sound Exposure Level ،SEL
انواع  ﺗﺮازﺳﻨﺞ های ﺻﻮت
اﺛﺮ ﺻﺪا ﺑﺮ اﻧﺴﺎن
حدود ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺻﺪا
اﻧﺪازه گیری و ارز
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 120
تعیین میزان کارایی حفاظ های شنوایی طبق استاندارد ISO 4869
تعیین میزان کارایی حفاظ های شنوایی طبق استاندارد ISO 4869

یکی از روش های پرکاربرد که اکثر شرکت های تولید کننده وسایل حفاظت شنوایی میزان کاهندگی آنها را محاسبه می
کنند بر اساس استاندارد 9684 ISO می باشد. این استاندارد خود شامل چندین بخش می باشد که بخش های زیر جهت
تعیین قدرت کاهندگی صدای گوشی ها کاربرد زیادی دارد:
9684-1 ISO : روش ذهنی اندازه گیری قدرت کاهندگی صدای وسایل حفاظت شنوایی
9684-2 ISO : برآورد سطوح فشار صوت در شبکه وزنی A هنگام استفاده از محافظ شنوایی
9684-3 ISO : اندازه گیری میز
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 110
برنامه اندروید محاسبه میزان کارایی وسایل حفاظت شنوایی به روش HML
برنامه اندروید محاسبه میزان کارایی وسایل حفاظت شنوایی به روش HML
به زودی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 217
کنترل صدا در محیط کار
کنترل صدا در محیط کار
موج صوتی شکلی از امواج مکانیکی طولی است که عموما در هوا منتشر شده و در برخورد با گوش انسان احساس شنیدن را ایجاد می کند.
و صوت شکلی از انرژی است که توسط مکانیسم شنوایی قابل تشخیص است و دارای طول موج، زمان تناوب و فرکانس می باشد
انواع صوت از نظر طول موج
صوت ساده: دارای یک طول موج می باشد و  در طبیعت وجود نداشته و در آزمایشگاه قابل تولید است.
صوت مختلط دوره ای: در این امواج یک فرکانس اصلی و چند فرکانس فرعی وجود دارد که با هم رابطه منظم دارندو ا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 170
3 مارس 2019 روز جهانی شنوایی
3 مارس 2019 روز جهانی شنوایی
World Hearing Day (WHD) 3 March

اهداف: فراهم نمودن چارچوبی مشخص برای افراد و یا سازمان‌های ذینفع در جهت ارتقاء برنامه‌های مراقبتی در سلامت گوش و شنوایی
در سطح منطقه‌ای و در کشورهای در حال توسعه.
چارچوب فعالیت: مرحله برنامه ریزی باید با برگزاری جلسه بارش افکار و با کلمات کلیدی زیر به عنوان نقطه شروع آغاز شود.
برای نمونه،
"چه مخاطبانی هدف برنامه مناسبتی WHD شما هستند؟"
" چرا اینگون