کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2276
نمونه برداری فعال و غیر فعال هوا
نمونه برداری فعال و غیر فعال هوا
نمونه‌برداری غیر فعال
استفاده از متد پسیو جهت نمونه برداری٬ نخستین روش جهت جمع آور مکروارگانسم ها هوابرد بوده و امروز نیز از این روش استفاده می‌گردد این روش شامل قرار دادن پلیت های کشت که به پلیت های رسوبی معروف‌اند در محیط می‌باشد در این روش ظروف کشت یا اسلایدهای شیشه‌ای با روکشی از مواد چسبنده در سطوح گوناگونی برای تماس هوا به مدت چند ساعت قرار می‌گیرند٬ آنگاه آنها در دستگاه انکوباتور نگهداری شده و بعد از آن تعداد کلونی‌های کشت شده شمارش می‌شود.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 745
تأثیر قطر ابزار دستی غیر قدرتی در میزان راحتی و حداکثر گشتاور تولید شده دست
تأثیر قطر ابزار دستی غیر قدرتی در میزان راحتی و حداکثر گشتاور تولید شده دست
نویسندگان: محمد صادق سهرابی *    
مربی گروه طراحی صنعتی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان ، ms.sohrabi@aui.ac.ir    

نوع مطالعه: پژوهشی 
موضوع مقاله: تخصصی
چکیده مقاله:    
مقدمه:
ضعف طراحی ابزار دستی و عدم تناسب آن با کاربر یکی از اصلی‌ترین ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی-عضلانی اندام فوقانی شناخته شده است. آسیبهای ناشی از ابزارهای دستی تقریباً 9% از کل آسیبهای ناشی از کار را شامل می‌شود
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 113
مروری بر اثرات شنوایی و غیر شنوایی مواجهه شغلی با صدا بر سلامت زنان
مروری بر اثرات شنوایی و غیر شنوایی مواجهه شغلی با صدا بر سلامت زنان
شیوا سوری، رستم گلمحمدی*

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 6
[attachment=2664]
A Review of the Auditory and Non-auditory Effects of Exposure to Noise on Women's Health
* shiva Soury1, Rostam Golmohammadi2
[align=left]1PhD Student, Department of Occupational Health, School of Health, Hamadan University of Medical Sciences Hamadan, Iran[
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 8
گلوتارآلدئید فعال و غیر فعال Glutaraldehyde activated or unactivated
(Substance [CAS No.]Documentation date: Glutaraldehyde [111-30-8], activated or unactivated (1998
TWA: Non
STEL: C 0.05 ppm
Notations: DSEN; RSEN; A4
MW: 100.11
TLV® Basis: URT, skin, & eye irr; CNS impair
[align=right]Substance، نام علمی ماده شیمیایی: گلوتارآلدئید فعال و غیر فعال
WA، آستانه مجاز مواجهه شغلی: Non
STEL، آستانه مجاز مواجهه کوتاه مدت: C0.05ppm
Notations،
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 138
پرتوهای غیر یونساز و یونساز
پرتوهای غیر یون‌ساز و یون‌ساز

نوع فایل: دانلود PDF پرتوهای غیر یون‌ساز و یون‌ساز
تعداد صفحات: 218
[attachment=3074]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 82
حد واسط ریسک قابل قبول و غیر قابل قبول چیست؟
حد واسط ریسک قابل قبول و غیر قابل قبول چیست؟
پاسخ: ALARP                     
- معیار کمترین حدی که به طور معقول عملی است.(ALARP)
حد واسط ریسک قابل قبول و غیر قابل قبول .
- مفهوم دیگر در این زمینه ALARA 
به معنای کمترین حدی است که به طور معقول قابل دستیابی است.
سختگیری کمتری دارد .
در این معیار باید ریسک تا آنجا که ممکن است ،تا آنجا که منطقی است،کاهش داده شود.

نویسنده: مهندس بیات مهندسی بهداشت حرفه ای
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 204
حذف کد رشته تحصیلی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار از موسسه غیر انتفاعی
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره اعلام کد رشـته‌محل‌های جدید و اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1398/05/07
کد رشته محل مندرج در جدول ذیل حذف شده است و برای آن پذیرش دانشجو صورت نخواهد گرفت.
نام رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار
دوره تحصیلی: غیر انتفاعی
نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل: مؤسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان
کد رشته محل: 1032
کد رشته امتحانی: 102

پیگیری کننده