کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 4573
msds فارسی مواد شیمیایی
msds فارسی 608 نوع ماده شیمیایی محیط کار

[attachment=1502]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 490
بررسی خوانایی، رسمیت و جذابیت رایج‌ترین قلم‌های فارسی مورد استفاده توسط دانشجویان
بررسی خوانایی، رسمیت و جذابیت رایج‌ترین قلم‌های فارسی مورد استفاده توسط دانشجویان در اسلایدهای پاورپوینت    
نویسندگان: فاطمه سیف، طاهره یکتایی، مصطفی پویا کیان *    
استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران، pouyakian@sbmu.ac.ir    
نوع مطالعه: پژوهشی 
موضوع مقاله: عمومی
چکیده مقاله:    
مقدمه: عدم توجه به معیارها و استانداردهای ارگونومی در طراحی اسلایدهای پاورپوینت سبب خستگی چشم‌ها، کاهش توجه به محتوا و د
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 281
مطالعۀ ارگونوميک پارامترهای تايپوگرافی در قلم های نوشتاری فارسی
 مطالعۀ ارگونوميک پارامترهای تايپوگرافی در قلم های نوشتاری فارسی

نویسندگان: محمد علی زمانی، رضا اسکوئی زاده * ، سيد فرهاد طباطبائی قمشه    
عضو کادر علمی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی ، Reza_o@yahoo.com   

نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصيچکيده مقاله:    

  چکيده

  مقدمه:گسترش روزافزون محاورات نوشتاری در دنيای مجازی از يک طرف، و فراگير شدن زبان انگليسی در اين فضا از طرف ديگر، بهره گيری از زبان فارسی را، حتی در بين فارسی زبانان، در اين رابطه محدود نمود
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 721
پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه خستگی شغلی سوئدی (SOFI-20) در نیروی کار ایرانی
پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه خستگی شغلی سوئدی (SOFI-20) در نیروی کار ایرانی  
نویسندگان: فوزیه جوادپور، ساره کشاورزی *، علیرضا چوبینه، ماندانا آقابیگی    
استادیار گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.، skeshavarz@sums.ac.ir    
نوع مطالعه: پژوهشی 
موضوع مقاله: تخصصی
چکیده مقاله:   
مقدمه: خستگی درک شده مرتبط با کار، مسئله مهمی است، زیرا می‌تواند بر کارایی کارگران اثر سو داشته باشد. همچنین، خستگی کارگران یکی از عوامل اصلی رخداد
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 749
متن فارسی استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست iso 14001:2015
متن فارسی استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست iso 14001:2015

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 34
[attachment=1998]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 754
متن فارسی استاندارد OHSAS18001
متن فارسی استاندارد OHSAS18001

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 74
[attachment=2001]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3752
بانک فارسی اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی MSDS ( جدید)
بانک فارسی اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی MSDS

[attachment=2087]
[attachment=2088]
[attachment=2089]
[attachment=2090]
[attachment=2091]
[attachment=2092]
[attachment=2093]
[attachment=2094]
[attachment=2095]
[attachment=2096]
[attachment=2097]
[attachment=2098]
[attachment=2099]
[attachment=2100]
[attachment=2101]
[attachment=2102]
[attachment=2103]
[attachment=2104]
[attachment=2105]
[attachment=2106]
[attachment=2107]
[attachment=2108]
[attachment=2109]
[attachment=2110]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 535
دانلود استاندارد ISO 45001:2018 به زبان فارسی
دانلود استاندارد ISO 45001:2018 به زبان فارسی 

نوع فایل:PDF
نوع زبان: فارسی 
تعداد صفحات: 60
[attachment=2534]

دانلود فارسی استاندارد ISO 45001:2018
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 668
راهنمای فارسی کار با تجهیزات مهندسی بهداشت حرفه ای
راهنمای فارسی کار با تجهیزات مهندسی بهداشت حرفه ای

صداسنج Meter Level Sound
نویز دوزیمتر صدا Meter Dose Noise
نورسنج  Meter Light
لومن متر LuminousFluxMeter
لومینانس متر  LuminanceMeter
کلوین متر Meter Chroma
بادسنج  Anemometer
غبار سنج Counter Particle
گوس متر Tester EMF
فشارسنج Barometer
ترمو رطوبت سنج Meter Temperature/Humidity
استرس سنج گرمایی WBGTMeter
آنالیزور رنگ  Meter Color
پارامترهای شیمیایی آب  Meter ORP/PH & Conductivity
سوالر آنالیزور Analyzer Module Solar
سوالرمتر