کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1856
حد تماس شغلی تنش‌های حرارتی
حد تماس شغلی تنش‌های حرارتی

نوع فایل: دانلود PDF حد تماس شغلی تنش‌های حرارتی
تعداد صفحه: 19 [attachment=277]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1586
حد تماس شغلی عوامل فیزیکی محیط کار - صدا
منبع :مرکز سلامت محیط کار

تعداد صفحه: 3

حد تماس شغلی عوامل فیزیکی محیط کار - صدا

[attachment=282]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2749
آشنایی با کلیات بهداشت حرفه‌ای
هدف درس: دانشجویان با کلیات بهداشت حرفه‌ای و ایمنی در محیط کار آشنا می‌شوند.
تاریخچه و تعاریف و آشنایی با سازمان‌های مختلف بهداشت حرفه‌ای در ایران و جهان
اصول خدمات بهداشت حرفه‌ای و نحوه ارائه خدمات بهداشتی
آشنایی با عوامل زیان‌آور محیط کار
عوامل زیان‌آور فیزیکی (صدا، نور، گرما، سرما، کار در هوای پرفشار و کم فشار، الکتریسیته)
عوامل شیمیایی ( گازها و بخارات، مایعات شیمیایی، ذرات و گرد و غبارهای شیمیایی)
عوامل بیولوژیکی (بیماری‌های شغلی، اثرات آلاینده ها در ایجاد بیماری‌ها)
ایمنی در محیط کا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1463
اندازه‌گیری آلاینده‌ها در عملیات جوشکاری
اندازه‌گیری آلاینده‌ها در عملیات جوشکاری
جوشکاری یک اصطلاح عمومی است که به پروسه اتصال قطعات فلزی با استفاده از گرما و فشار و یا هردو گفته می‌شود. بیشتر از 185000 جوشکار در آمریکا و 700000 کارگر که در کارشان عملیات جوشکاری‌ها را انجام می‌دهند. انجمن جوشکاری آمریکا 80 نوع فرآیند جوشکاری که در حال حاضر بکار گرفته می‌شود را لیست کرده است. بنابراین با توجه به پروسه و فلزات مورد جوشکاری خطرات ایمنی و بهداشت در جوشکاری متغیر می‌باشد این خطرات می‌تواند شامل موارد زیر باشد.
[b]عوامل شیمیایی: [/
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2144
جزوه کامل عوامل فیزیکی محیط کار
جزوه کامل عوامل فیزیکی محیط کار

تهیه و تنظیم: مهندس سعید احمدی

نوع فایل :PDF
تعداد صفحات:140
[attachment=2297]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1186
ارزیابی جنبه های بهداشتی عوامل فیزیکی محیط کار
ارزیابی جنبه های بهداشتی عوامل فیزیکی محیط کار شامل:  روشنایی ، شرایط جوی و صدا

نوع فایل: Word
تعداد صفحات: 26
منبع:
[attachment=1001]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1363
عوامل زیان آور شیمیایی و فیزیکی در بیمارستان
عوامل زیان آور شیمیایی و فیزیکی در بیمارستان

دکتر علی کریمی استاد یار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران

با تشکر از هادی میرزابیگی که زحمت ارسال این فایل را کشیدند

نوع فایل: پاورپوینت
تعداد اسلایدها: 102
[attachment=1767]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 280
بررسی اثر نوع موزیک و تراز فشار صوت بر میزان کالری مصرفی و کارایی فیزیکی دانشجویان از طریق تست تردمیل
بررسی اثر نوع موزیک و تراز فشار صوت بر میزان کالری مصرفی و کارایی فیزیکی دانشجویان از طریق تست تردمیل

پیام حیدری، سکینه ورمزیار *، شهزاد ثابتی، سمیه جعفری، سجاد عطایی
استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران. ، Svarmazyar@qums.ac.ir

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:10
[attachment=2171]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 384
ارزیابی ظرفیت کار فیزیکی و توان هوازی نیروهای نظامی مواجهه یافته با شرایط مختلف آب و هوایی مطلوب، گرم-مرطوب و خیلی گرم-م
ارزیابی ظرفیت کار فیزیکی و توان هوازی نیروهای نظامی مواجهه یافته با شرایط مختلف آب و هوایی مطلوب، گرم-مرطوب و خیلی گرم-مرطوب

فیروز ولی پور، عمران احمدی، غلامحسین پورتقی *
استادیار، استادیار، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران. ، ghpourtaghi@gmail.com

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:9
[color=#333333][font=MITahoma, Tahoma][attachment=2175][/
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 656
ارزیابی ارگونومی فیزیکی با روش شاخص کلیدی (KIM) و انجام مداخلات ارگونومیکی
ارزیابی ارگونومی فیزیکی با روش شاخص کلیدی (KIM) و انجام مداخلات ارگونومیکی در بطری سازی یک شرکت تولید کننده مواد شوینده

مجید معتمد زاده، اصغر پایون *، رشید حیدری مقدم، جواد فردمال، محمد بابامیری، پیام حیدری
دانشجوی کارشناسی ارشد ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، a.payoon@yahoo.com

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 8
[color=#333333][font=MITahoma, Tahoma][at
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 610
عومل فیزیکی گرما و سرما در محیط کار
عومل فیزیکی گرما و سرما در محیط کار

در شرایط طبیعی دماي بدن انسان 37 درجه سانتی گراد (سلسیوس) ثابت نگه داشته می شود. عواملی از جمله فعالیت ، بیماری و دمای محیط می توانند باعث کاهش یا افزایش دماي بدن شده و ثبات حرارتی بدن را بر هم زنند.دماي مناسب براي محیط کار 21 درجه سانتی گراد و 50 درصد رطوبت می باشد .
منابع تولید کننده حرارت در محیط کار 
 وسایل و ماشین آلات
 فرایند های تولیدی
 سیستم های روشنایی ، تابش خورشید و سیستم روشنایی مصنوعی
 انسان
 شرایط جوی خارج از محیط کار

[color=#333333][font=MITah
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 66
سوال 8 کنکور ارشد ارگونومی سال 97
8- ظرفیت فیزیکی انجام کار PWC عبارت است از?

الف) 33 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی VO2MaX
ب) 20 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی VO2MaX
چ) 20-10 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی VO2MaX
د) کمتر از 10 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی VO2MaX
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 7 - بازدید‌ها: 1289
30 - 28 آبان 1398 یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
30 - 28 آبان 1398یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

11th National Congress of Occupational Health and Safety
محورهای همایش
پایش و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، ارگونومیکی و...
برنامه های مداخله ای و روش های نوین کنترل های فنی - مهندسی و مدیریتی در بهداشت حرفه ای و ارگونومی
مدیریت ارائه خدمات بهداشت حرفه ای 
[align=right]نانو تکنو
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1248
چالش تهیه پادکست بین دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای کشور
چالش تهیه پادکست بین دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای کشور 
Challenge podcast for occupational health and safety 2018
انجمن علمی دانشجویان بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی زابل با همکاری انجمن بهداشت حرفه ای ایران بین دانشجویان بهداشت حرفه ای کشور برگزار می کند.
قوانین: هر پادکست می‌تواند حداقل 2 دقیقه و حداکثر 4 دقیقه باشد پادکست باید مرتبط با بهداشت حرفه ای در شاخ
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 431
محورهای فعالیتهای بهداشت حرفه ای
محورهای فعالیتهای بهداشت حرفه ای
فعالیت های بهداشت حرفه ای در همه سازمان ها و مشاغل از اوج آسمان ها (مثل فضا نوردان ) تا عمق اقیانوس ها (مثل غواص ها)شامل دو بخش ایمنی و بهداشت محیط کار است که در بخش ایمنی، شناسایی خطرات محیط کار و چگونگی کنترل آنها مورد بحث قرار می گیرد و شامل موضوعات متعددی از قبیل ایمنی کار در ارتفاعات، حفر چاه و تونل، ایمنی ساختمان و ساختمان سازی، ایمنی ماشین آلات و ابزار، ایمنی برق، ایمنی حریق،
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 308
بهداشت حرفه ای در مراقبین سلامت
بهداشت حرفه‌ای در مراقبین سلامت 
بهداشت حرفه‌ای، علمی متشکل از علوم متنوع شامل مهندسی، اپیدمیولوژی (مطالعه توزیع بیماری در جمعیت)، فیزیک، آمار، زیست شناسی، میکروب شناسی، شیمی، آناتومی، فیزیولوژی و سم شناسی است. دانشی که علومی نظیر بهداشت عمومی و محیط، کامپیوتر و روانشناسی صنعتی را به کار می‌گیرد. 
اهداف بهداشت حرفه‌ای(کمیته مشترک WHO,ILO در ژنو 1953)
ارتقاء و تأمین عالی‌ترین درجه ممکن وضع جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان همه مشاغل، جلوگیری از بیماری‌ها و حوادث شغلی، انتخاب کارگر و
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 368
ارگونومی چیست
?What is Ergonomics
Ergonomics (or human factors) is the scientific discipline concerned with the understanding of interactions among humans and other elements of a system, and the profession that applies theory, principles, data and methods to design in order to optimize human well-being and overall system performance
[b][ur
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 80
معرفی و راهنمایی استفاده از تجهیزات آزمایشگاه عوامل فیزیکی
معرفی و راهنمایی استفاده از تجهیزات آزمایشگاه عوامل فیزیکی
صداسنج آنالیزور دار TES 1358
صداسنج ساده TES 1351
صدا سنج DB 100
دوزیمتر TES 1354
کالیبراتور صداسنج TES 1356
دستگاه ادیومتری 
ارتعاش سنج 6 کاناله تمام بدن و دست و بازو SV 106
نورسنج دیجیتالی با قابلیت سنجش میزان درخشندگی
نورسنج دیجیتالی با قابلیت سنجش تشعشعات مادون قرمز
نورسنج ساده دیجیتالی EC1
نورسنج ,لوکس متر مدل TES-1332A
فشار سنج محیطی/ دماسنج و رطوبت سنج و نقطه شبنم قلمی PHB-318
WBGT متر دیجیتالی AZ-8778
دماسنج
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 30
عوامل فیزیکی زیان‌آور محیط کار
عوامل فیزیکی زیان‌آور  محیط کار
پرتوها 
روشنایی Lighting
گرما در محیط کار
صدا Niose

نوع فایل: دانلود PDF عوامل فیزیکی زیان‌آور  محیط کار
تعداد صفحات: 116 در هر صفحه 1 اسلاید 
[attachment=3228]