کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1782
حد تماس شغلی عوامل فیزیکی محیط کار - تنش های حرارتی
حد تماس شغلی عوامل فیزیکی محیط کار - تنش های حرارتی


منبع : سلامت محیط کار

تعدادصفحه: 19

[attachment=277]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1529
حد تماس شغلی عوامل فیزیکی محیط کار - صدا
منبع :مرکز سلامت محیط کار

تعداد صفحه: 3

حد تماس شغلی عوامل فیزیکی محیط کار - صدا

[attachment=282]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2030
جزوه کامل عوامل فیزیکی محیط کار
جزوه کامل عوامل فیزیکی محیط کار

تهیه و تنظیم: مهندس سعید احمدی

نوع فایل :PDF
تعداد صفحات:140
[attachment=2297]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1078
ارزیابی جنبه های بهداشتی عوامل فیزیکی محیط کار
ارزیابی جنبه های بهداشتی عوامل فیزیکی محیط کار شامل:  روشنایی ، شرایط جوی و صدا

نوع فایل: Word
تعداد صفحات: 26
منبع:
[attachment=1001]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1238
عوامل زیان آور شیمیایی و فیزیکی در بیمارستان
عوامل زیان آور شیمیایی و فیزیکی در بیمارستان

دکتر علی کریمی استاد یار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران

با تشکر از هادی میرزابیگی که زحمت ارسال این فایل را کشیدند

نوع فایل: پاورپوینت
تعداد اسلایدها: 102
[attachment=1767]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 221
بررسی اثر نوع موزیک و تراز فشار صوت بر میزان کالری مصرفی و کارایی فیزیکی دانشجویان از طریق تست تردمیل
بررسی اثر نوع موزیک و تراز فشار صوت بر میزان کالری مصرفی و کارایی فیزیکی دانشجویان از طریق تست تردمیل

پیام حیدری، سکینه ورمزیار *، شهزاد ثابتی، سمیه جعفری، سجاد عطایی
استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران. ، Svarmazyar@qums.ac.ir

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:10
[attachment=2171]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 322
ارزیابی ظرفیت کار فیزیکی و توان هوازی نیروهای نظامی مواجهه یافته با شرایط مختلف آب و هوایی مطلوب، گرم-مرطوب و خیلی گرم-م
ارزیابی ظرفیت کار فیزیکی و توان هوازی نیروهای نظامی مواجهه یافته با شرایط مختلف آب و هوایی مطلوب، گرم-مرطوب و خیلی گرم-مرطوب

فیروز ولی پور، عمران احمدی، غلامحسین پورتقی *
استادیار، استادیار، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران. ، ghpourtaghi@gmail.com

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:9
[color=#333333][font=MITahoma, Tahoma][attachment=2175][/
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 542
ارزیابی ارگونومی فیزیکی با روش شاخص کلیدی (KIM) و انجام مداخلات ارگونومیکی
ارزیابی ارگونومی فیزیکی با روش شاخص کلیدی (KIM) و انجام مداخلات ارگونومیکی در بطری سازی یک شرکت تولید کننده مواد شوینده

مجید معتمد زاده، اصغر پایون *، رشید حیدری مقدم، جواد فردمال، محمد بابامیری، پیام حیدری
دانشجوی کارشناسی ارشد ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، a.payoon@yahoo.com

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 8
[color=#333333][font=MITahoma, Tahoma][at
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 497
عومل فیزیکی گرما و سرما در محیط کار
عومل فیزیکی گرما و سرما در محیط کار

در شرایط طبیعی دماي بدن انسان 37 درجه سانتی گراد (سلسیوس) ثابت نگه داشته می شود. عواملی از جمله فعالیت ، بیماری و دمای محیط می توانند باعث کاهش یا افزایش دماي بدن شده و ثبات حرارتی بدن را بر هم زنند.دماي مناسب براي محیط کار 21 درجه سانتی گراد و 50 درصد رطوبت می باشد .
منابع تولید کننده حرارت در محیط کار 
 وسایل و ماشین آلات
 فرایند های تولیدی
 سیستم های روشنایی ، تابش خورشید و سیستم روشنایی مصنوعی
 انسان
 شرایط جوی خارج از محیط کار

[color=#333333][font=MITah
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 33
سوال 8 کنکور ارشد ارگونومی سال 97
8- ظرفیت فیزیکی انجام کار PWC عبارت است از?

الف) 33 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی VO2MaX
ب) 20 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی VO2MaX
چ) 20-10 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی VO2MaX
د) کمتر از 10 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی VO2MaX
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 741
30 - 28 آبان 1398 یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
30 - 28 آبان 1398یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

11th National Congress of Occupational Health and Safety
محورهای همایش
پایش و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، ارگونومیکی و...
برنامه های مداخله ای و روش های نوین کنترل های فنی - مهندسی و مدیریتی در بهداشت حرفه ای و ارگونومی
مدیریت ارائه خدمات بهداشت حرفه ای 
[align=right]نانو تکنو
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 900
چالش تهیه پادکست بین دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای کشور
چالش تهیه پادکست بین دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای کشور 
Challenge podcast for occupational health and safety 2018
انجمن علمی دانشجویان بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی زابل با همکاری انجمن بهداشت حرفه ای ایران بین دانشجویان بهداشت حرفه ای کشور برگزار می کند.
قوانین: هر پادکست می‌تواند حداقل 2 دقیقه و حداکثر 4 دقیقه باشد پادکست باید مرتبط با بهداشت حرفه ای در شاخ
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 322
محورهای فعالیتهای بهداشت حرفه ای
محورهای فعالیتهای بهداشت حرفه ای
فعالیت های بهداشت حرفه ای در همه سازمان ها و مشاغل از اوج آسمان ها (مثل فضا نوردان ) تا عمق اقیانوس ها (مثل غواص ها)شامل دو بخش ایمنی و بهداشت محیط کار است که در بخش ایمنی، شناسایی خطرات محیط کار و چگونگی کنترل آنها مورد بحث قرار می گیرد و شامل موضوعات متعددی از قبیل ایمنی کار در ارتفاعات، حفر چاه و تونل، ایمنی ساختمان و ساختمان سازی، ایمنی ماشین آلات و ابزار، ایمنی برق، ایمنی حریق،
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 156
بهداشت حرفه ای در مراقبین سلامت
 بهداشت حرفه ای در مراقبین سلامت 
بهداشت حرفه ای، علمی متشکل از علوم متنوع شامل مهندسی، اپیدمیولوژی (مطالعه توزیع بیماری در جمعیت)، فیزیک، آمار، زیست شناسی، میکروب شناسی، شیمی، آناتومی، فیزیولوژی و سم شناسی است. دانشی که علومی نظیر بهداشت عمومی و محیط، کامپیوتر و روانشناسی صنعتی را به کار می گیرد. 
اهداف بهداشت حرفه ای(کمیته مشترک WHO,ILOدر ژنو1953)
ارتقاء و تأمین عالی ترین درجه ممکن وضع جسمی ، روانی و اجتماعی کارکنان همه مشاغل، جلوگیری از بیماریها و حوادث شغلی، انتخاب کارگر و ک
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 275
ارگونومی چیست
?What is Ergonomics
Ergonomics (or human factors) is the scientific discipline concerned with the understanding of interactions among humans and other elements of a system, and the profession that applies theory, principles, data and methods to design in order to optimize human well-being and overall system performance
[b]ارگ