کلمات کلیدی
نویسنده: mahdi.mousavi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1658
آیین نامه حفاظتی در برابر مایعات قابل انفجار
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 996
ایمنی ذرات قابل احتراق
ایمنی ذرات قابل احتراق

بنظر نمی رسد که درات گردو غبار به تنهایی قابل انفجار باشد. اما هر نوع ماده قابل احتراق( و بعضی از مواد که در شرایط معمول غیر قابل احتراق محسوب میگردند) وقتی که ساختار ذره ای پیدا می کنند یا به فرم پودری در می ایند به سرعت دچار حریق میگردند. گردغلات، کود های شیمیایی، شکر، زغال و بعضی فلزات مانند الومینیوم ، منیزیم و کروم در حال پودری نمونه هایی از گردانفجارها می باشند

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:8
منبع: انجمن بهداشت حرفه ای ایران
[attachment=892]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 479
گرد و غبار قابل استنشاق
گرد و غبار قابل استنشاق   Total dust
اسامی مترادف: گرد و غبار بی اثر؛ particulates not otherwise classified
ویژگی ها: فاقد آزبست و دارای کمتر از 1% کوارتز؛ به بخش های مژک دار سیستم تنفسی نفوذ می کنند.

نوع فایل: Word
تعداد صفحات: 2
منبع: NIOSH Method
[attachment=1071]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 847
مایعات قابل احتراق و اشتعال NFPA30
مایعات قابل احتراق و اشتعال NFPA30


نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 380
[attachment=1963]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 692
استاندارد خاموش کننده های قابل حمل NFPA10
استاندارد خاموش کننده های قابل حمل NFPA10

مقدمه  Chapter 1 Administration
نشریات مرجع  Chapter 2 Referenced Publications
تعاریف  Chapter 3 Definitions
نیازمندی‌های عمومی  Chapter 4 General Requirements
انتخاب نوع خاموش‌کننده قابل‌حمل  Chapter 5 Selection of Portable Fire Extinguishers
نصب خاموش‌کننده قابل‌حمل  Chapter 6 Installation of Portable Fire Extinguishers
بازرسی، نگهداری و تعمیر و شارژ مجدد خاموش‌کننده قابل‌حمل  Chapter 7 Inspection, Maintenance, and Recharging of Portable Fire
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 652
انبار و جابجایی مایعات قابل اشتعال و احتراق
انبار و جابجایی مایعات قابل اشتعال و احتراق

FLAMMABLE AND COMBUSTIBLE LIQUIDS: STORAGE AND HANDLING
ترجمه : علی نورانی 

نوع فایل: PDF
[color=#333333][size=small]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 295
طراحی میز ارگونومی قابل تنظیم لپ تاپ براساس مشخصه‌های آنتروپومتری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران محدوده سنی 20- 3
طراحی میز ارگونومی قابل تنظیم لپ تاپ براساس مشخصه‌های آنتروپومتری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران محدوده سنی 20- 30 سال

محمدامین موعودی، اسماعیل شکراللهی *، رویان شاهپوری، جمشید یزدانی چراتی
نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 6
[attachment=2339]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 22
حد واسط ریسک قابل قبول و غیر قابل قبول چیست؟
حد واسط ریسک قابل قبول و غیر قابل قبول چیست؟
پاسخ: ALARP                     
- معیار کمترین حدی که به طور معقول عملی است.(ALARP)
حد واسط ریسک قابل قبول و غیر قابل قبول .
- مفهوم دیگر در این زمینه ALARA 
به معنای کمترین حدی است که به طور معقول قابل دستیابی است.
سختگیری کمتری دارد .
در این معیار باید ریسک تا آنجا که ممکن است ،تا آنجا که منطقی است،کاهش داده شود.

نویسنده: مهندس بیات مهندسی بهداشت حرفه ای