کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1806
انواع مطالعات
انواع مطالعات
 
به طور کلی مطالعات به دو دسته کلی تقسیم می شوند.

مطالعات مشاهده ای : در این نوع مطالعات،پژوهشگر صرفتا به مشاهده رویدادها می پردازد و تنها ان را ثبت می کند، بدون اینکه مداخله ای انجام دهد.
 مطالعات مداخله ای :در این مطالعات پژوهشگر تنها مشاهده گر نیست، بلکه ویژگی این مطالعات، مداخله محقق برای تغییر رابطه یک متغییر مستقل و بررس اثر آن بر روی متغییر وابسته است(1).

1-شاه اسماعیلی آرمیتا. راهنمایی تهیه و تدوین پایان نامه تحصیلی برای دانشجویان گروه پزشکی. کرمان:معاونت آ