کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2058
سبک منبع نویسی ونکوور
سبک منبع نویسی ونکوور

Akram jafari-MSc occupational health

نوع فایل :ppt تعداذ اسلاید:33

[attachment=313]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1188
ارزیابی ریسک به روش ET&BA در کارگاه جوشکاری
ارزیابی ریسک به روش ET&BA در کارگاه جوشکاری 
 ET&BA رویداد را به صورت یک جریان  انرژی ناخواسته تعریف می کند. یک حادثه زمانی به وجود ایجاد می شود که یک جریان انرژی ناخواسته تولید شده و به دلیل عدم حفاظت کافی در مسیر ان به اهداف مختلفی این مطلب باعث صدمه زدن به افراد، تجهیزات و محیط می گردد.
مفاهیم مورد استفاده در روش ET&BA
منبع انرژی energy source 
مسیر انرژی energy path
حفاظ انرژی  energy barrier

استاد راهنما دکتر قنبری 
نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 64
[attachment=1841]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 37
نکته درس نمونه برداری (منبع کتاب دکتر بهرامی)
نکته درس نمونه برداری (منبع کتاب دکتر بهرامی)
✅ عدم دقت و تمرکز در حین آماده سازی نمونه و تجزیه باعث ایجاد خطای نامعین میگردد.
✅ نمونه های توده ای در هوا با استفاده از روشهای کروماتوگرافی تعیین کمی و با روش طیف بین جرمی از نظر کیفی شناسایی میشوند. 
✅ بطری های PVC برای نمونه برداری از اسیدها، بازها و سایر مواد محلول در آب مورد استفاده قرار میگیرند.

نویسنده: یاسر بابکی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای