کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 4774
مفاهیم اساسی صوت
مفاهیم اساسی صوت
یاد آوری مفاهیم اساسی صوت      
موج: Wave
موج عبارت است از آشفتگی یا  بر هم خوردن تعادل محیط بصورت منظم یا نامنظم و راهی برای انتقال انرژی میباشد. امواج بسته به ماهیت خود  قابل انتشار در محیطهای مادی و یا خلا هستند.
امواج بطور کلی در دو دسته تقسیم بندی شوند:
1- امواج مکانیکی
2- امواج الکترومغناطیسی
اشکال امواج مکانیکی
الف: عرضی
ب: طولی
ج: پیچشی
وجه اشتراک محیط انتشار امواج مکانیکی:
الاستیسیته – اینرسی
مشخصه های امواج صوتی:
         دامنه،  طول موج، ف
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 583
طول موج اشعه گاما 0.01 انگسترم است. انرژی فوتون آن چقدر است؟
طول موج اشعه گاما 0.01 انگسترم است. انرژی فوتون آن چقدر است؟

الف) 2x10^-10kj
ّب)   3x10^-10kj
ج)   2x10^-13kj
د)   2.7g/cm^3

[attachment=2547]

 این سوال در دکترای بهداشت حرفه ای سال 95 و هم ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 96 تکرار شده است و جواب تو گزینه ها نیست و پاسخ صحیح را در کلید گزینه الف تیک زده شده است

بررسی و تحلیل توسط: هادی علیمرادی کارشناس مهندس