کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2059
سبک منبع نویسی ونکوور
سبک منبع نویسی ونکوور

Akram jafari-MSc occupational health

نوع فایل :ppt تعداذ اسلاید:33

[attachment=313]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1223
تجزیه و تحلیل رویدادها و گزارش نویسی HSE
تجزیه و تحلیل رویدادها و گزارش نویسی HSE


    گونه شناسی حوادث
    علل بروز حوادث (علل مستقیم, پایه, علل ریشه ای ناشی از عدم کنترل)
    هزینه های حوادث
    روش های تجزیه و تحلیل حوادث (روشهای کمی و کیفی)
    شاخص های اماری رویدادها و حوادث فردی
    روش قدیمی و جدید
    ضریب امتیاز T ایمن
    محاسبه ضرایب FSI-STS
    شاخص های ANSI, DIFR, DISR, ADC
    روش اطلاع و ثبت حوادث ایمنی
    دستورالعمل فرم گزارش «شبه حوادث»
    روش اطلاع و ثبت حوادث زیست محیطی, مسمومیت های ناشی از مواد غذا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 771
اموزش سناریو نویسی در واکنش به شرایط اضطراری و بحران
اموزش سناریو نویسی در واکنش به شرایط اضطراری و بحران

 سوانح و بحرانها میتوانند در هر زمانی به وقوع بپيوندند و موجب مرگ؛ جراحت افراد و بی ثباتی در اقتصاد گردند.

 هر چقدرجوامع گسترده تر و بزرگتر می شوند تعداد و نوع سوانح بالقوه بيشتر می شود. به دليل پيشرفتهای تکنولوژيکی، اجتماع