کلمات کلیدی
نویسنده: mahdi.mousavi - پاسخ‌ها: 4 - بازدید‌ها: 4747
جزوه روشنایی دکتر غلام نیا
در حال اصلاح تاپیک
نویسنده: mahdi.mousavi - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 3456
جزوه ارگونومی دکتر غلام نیا دانشگاه شهید بهشتی
[attachment=380]
نویسنده: Dehkani - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 916
جزوه روشنایی دکتر غلام نیا
جزوه روشنایی دکتر غلام نیا

تعريف نور
نور بخشي از طيف امواج الكترومغناطيس است كه در برخورد با سلولهاي گيرنده شبكيه چشم انسان دريافت و
پس از ارسال به مغز كميت و طيف آن درك مي گردد. طيف دريافت شده از محيط بر مبناي خصوصيات آن در
مغز به صورت نور يا رنگ يا شي درك مي گردد.

نوع فایل : PDF
تعداد صفحات:34
منبع: انجمن بهداشت حرفه ای
[attachment=896]
نویسنده: Dehkani - پاسخ‌ها: 7 - بازدید‌ها: 5084
جزوه حریق دکتر غلام نیا
جزوه حریق دکتر غلام نیا

اهميت حريق 
علل بروز شرايط حريق 
انواع حريق و دسته بندي آنها 
انواع خاموش كننده هاي حريق 
انواع روش هاي عمومي اطفاي حريق 
اطفاء دستي حريق به كمك خاموش كننده ها يا كپسولها و شيرهاي ايستاده 
اطفاء مكانيكي به كمك ماشين هاي آتش نشاني 
اطفاء خود كار به كمك افشانه ها يا اسپرينكلرها
تشكيلات و وظايف تيم آتش نشاني 
آيين نامه هاي حفاظت فني و بهداشت كار در رابطه با حريق
اقدامات در شرايط اضطراري بروز حريق 
شناسايي حريق
شناسايي توسط افراد و شناسايي توسط وسايل كشف حريق
نویسنده: Dehkani - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1904
ارزیابی و مدیریت ریسک دکتر رضا غلام نیا
ارزیابی و مدیریت ریسک دکتر رضا غلام نیا

تعاريف و مفاهيم ايمني، مخاطره، خطر، حادثه...
تعاريف و مفاهيم ريسك، تجزيه و تحليل ريسك، پيش بيني، شناسايي، ارزيابي، اندازه گيري،
ارزشيابي و كنترل ريسك
تعاريف و مفاهيم تصميم گيري مبتني بر ريسك
روش هاي كيفي، نيمه كمي و كمي ارزيابي ريسك
( ....FTA, FMEA, What If, HAZAOP) تكنيك هاي شناسايي خطر

نوع فایل :PDF
تعداد صفحات : 28
منبع: انجمن بهداشت حرفه ای ایران
[attachment=913]
نویسنده: فرشته - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 129
جزوه روشنایی دکترغلام نیا کنکور ارشد
جزوه روشنایی
نویسنده: فرشته - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 193
جزوه ایمنی برق۲ دکترغلام نیا.کنکور ارشد
جزوه ایمنی برق۲ دکترغلام نیا برای کنکور ارشد

نوع فایل: PDF
نوع نوشته: تایپ شده
تعداد صفحات: 42
[attachment=2593]
نویسنده: فرشته - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 756
حریق.دکترغلام نیا
جزوه کامل
نویسنده: فرشته - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 343
جزوه کامل ایمنی صنعتی دکترغلام نیا
جزوه کامل ایمنی صنعتی دکترغلام نیا Safety in Workplace ایمنی در محیط کار

نوع فایل: PDF
نوع نوشته: تایپ شده
نوع نوشته: فارسی
تعداد صفحات: 122
[attachment=2596]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 221
دفاعیه پایان نامه آقای علیرضا قوامی نیا دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای سال 97
دفاعیه پایان نامه آقای علیرضا قوامی نیا دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تحت عنوان

"طراحی و ساخت تابلوی کلاسی هوشمند با قابلیت تنظیم ارتفاع خودکار و تعیین تاثیر آن بر وضعیت بدنی کاربران" به راهنمایی آقای دکتر احسان الله حبیبی و مشاوره آقای مهندس اکبر حسن زاده در تاریخ چهارشنبه 5 دیماه 97 در دفتر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای برگزار شد.

چکیده
مقدمه: هدف از انجام مطالعه حاضر طراحی و ساخت تابلوی کلاسی هوشمند با قابلیت تنظیم ارتفاع