کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 469
تکنیک چه می شود اگر What IF
تکنیک چه می‌شود اگر What IF
تکنیک ارزیابی What – if یک روش تبادل اندیشه است که در آن یک گروه از افراد با  تجربه و آشنا با موضوع فرآیند، در مورد امکان حوادث نامطلوب سوالاتی را می‌پرسند یا نظریه‌های خود را بیان می‌کنند.
هدف از آنالیز What – if  شناسایی خطرات، موقعیت‌های خطرناک یا پیامد رویدادهای  ویژه است که می‌توانند پیامدهای نامطلوب با به وجود آورند. یک گروه با تجربه از افراد وضعیت‌های غیرعادی ممکن، پیامدهایشان و حفاظ ایمنی موجود را شناسایی می‌کنند سپس پیشنهادهایی را برای کاهش ری
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 256
بررسی روش چه می شود اگر what if
بررسی روش چه می شود اگر what if

روش چه می شود اگر يک روش کيفيی ميباشد که امروزه در صنايع نفت، گاز و پتروشيمی اين روش و روش هازوپ بالغ بر 80 درصد از آناليز خطرات فرايندی را تشکيل می دهند.
تعريف: بررسی ها چه ميشود اگر براساس مهار تها و توانايی های برقرار ارتباط بنا شده است. اطلاعات ارائه ميشود، بحث و بررسی می گردد و سپس ثبت می شود. معمولًا به بهر هگيری از چک ليستهای برنام های را براي انجام بررسی در صنايع مختلف در اختيار می گذارند.
اهداف: حصول اطمينان از عدم امکان وقوع حوادث فاجعه آميز در طول
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 314
تکنیک DISC چیست و چه کاربرد در تیم سازی دارد
تکنیک DISC چیست و چه کاربرد در تیم سازی دارد

مدل دیسک یک تکنیک روانشناختی برای شناخت تیپ شخصیتی افراد است 
مدیریت و هدایت مناسب رفتار فردی و گروهی یکی از ضرورت های زندگی و کار است که این موضوع نیازمند شناخت تیپ شخصیتی خود و دیگران است این مدل توسط یکی از روانشناسان دانشگاه هاروارد به نام دکتر ویلیام مولتون مارستون  برای شناخت و پیش بینی تیپ شخصیتی افراد ابداع شده است 
به موجب فرضیه این روانشناس، رفتار تمامی افراد با توجه به ۴ خصیصه اصلی قابل پیش‌بینی است. 
آنچه در مو
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 199
واژه Permeability در طراحی Bag filter به چه معناست؟
سوال 60 بهداشت محیط کار کنکور ارشد مجموعه ایمنی صنعتی 98

واژه Permeability در طراحی Bag filter به چه معناست؟
1) نسبت هوا گذر به سطح عبوری 
2)  نسبت سرعت جریان هوا به سطح عبوری 
3) نسبت گذر حجمی به فشار 
4)  نسبت فشار های استاتیک و سنتتیک

توان عبوری گاز از پارچه، گذردهی یا نفوذ پذیری نامیده می شود و به عبارت است از میزان گذر حجمی هوا (فوت مکعب بر دقیقه) که با افت فشار 0.5 اینچ آب از سطح پارچه یک متر مربع عبور می کند
مقدار گذردهی معمولا در حدود 25 تا 40 فوت مکعب بر دقیقه بر متر م