کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 110
تعریف مفهوم IMS طبق استاندارد NFPA 1600
تعریف مفهوم IMS طبق استاندارد NFPA 1600 
سیستم مدیریت رویداد یا حوادث  
(Incident Management System (IMS
به ترکیبی از امکانات، تجهیزات، پرسنل، دستورالعمل‌ها و ارتباطات در یک ساختار سازمانی مشترک برای کمک به مدیریت منابع در رویدادهای مختلف برای واکنش در شرایط اضطراری و فرماندهی حادثه می‌باشد. برای مثال سامانه ملی مدیریت سوانح (NIMS) ایالات متحده این رویکرد جامع را برای تمام سطوح دولت، سازمان‌های غیردولتی (NGO) و بخش خصوصی را برای همکاری با یکدیگر برای جلوگیری، محافظت، کاهش،