کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 65
تعریف مفهوم IMS طبق استاندارد NFPA 1600
تعریف مفهوم IMS طبق استاندارد NFPA 1600 
سیستم مدیریت رویداد یا حوادث  
(Incident Management System (IMS
به ترکیبی از امکانات، تجهیزات، پرسنل، دستورالعمل‌ها و ارتباطات در یک ساختار سازمانی مشترک برای کمک به مدیریت منابع در رویدادهای مختلف برای واکنش در شرایط اضطراری و فرماندهی حادثه می‌باشد. برای مثال سامانه ملی مدیریت سوانح (NIMS) ایالات متحده این رویکرد جامع را برای تمام سطوح دولت، سازمان‌های غیردولتی (NGO) و بخش خصوصی را برای همکاری با یکدیگر برای جلوگیری، محافظت، کاهش،