کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1232
لغات زبان کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 86-87
لغات زبان کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 86-87

تعداد لغات: 90
[attachment=792]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1230
لغات زبان کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 88-87
لغات زبان کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 88-87

تعداد لغات: 134
[attachment=793]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 499
سوال 87 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94
.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 750
سوالات کنکور ارشد ارگونومی سال 88-87
سوالات کنکور ارشد ارگونومی سال 88-87

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:24
منبع:
[attachment=943]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 633
سوال 36 کنکور ارشد بهداشت حرفه ای سال 87
سوال 36 سال 87 . به منظور اندازه‌گیری سرب نمونه ای به مدت 7.5 ساعت با دبی 2 لیتر در دقیقه جمع آوری شد. و پس از استخراج و حجم 25 میلی لیتر رسانده شد به منظور رقیق سازی غلظت نمونه یک میلی لیتر از محلول استخراجی به حجم 10 میلی لیتر رسانده شد در صورتی غلظت در نمونه رقیق شده 4 میکروگرم در میلی متر باشد غلظت سرب در هوا چند میلی گرم در متر مکعب است؟

الف) 1      ب) 1.5     چ) 1.3    د) 1.1
[alig