کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1387
اصول ارگونومی در محیط کار دکتر منوچهر امیدواری
اصول ارگونومی در محیط کار دکتر منوچهر امیدواری
ارگونومی چیست ؟ ارگونومی تلفیقی از دو واژه ارگو به معنی کار و ناموس به معنی قانون می‌باشد این اصطلاح ریشه در مطالعات رامازینی مبتنی بر تاثیر وضع نامناسب و ابزارهای نامناسب بر روی سلامتی کارگران در اویل سال 1700 دارد. ILO در سال 1961 پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه تطابق انسان با کار انجام روش علم ارگونومی شناسایی شود.
تعاریف ارگونومی ILO: تعریف سازمان بین المللی کار به کارگیری علوم بیولوژیکی و پیوستگی و همبستگی آن با علوم فنی و مهندسی به
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2427
شاخص‌های عملکرد ایمنی AFR,ASR,FSI بر اساس سازمان OSHA و ILO
شاخص‌های عملکرد ایمنی AFR,ASR,FSI بر اساس سازمان OSHA و ILO
ضریب تکرار حادثه FR- Frequency Rate
ضریب شدت حادثه SR- Severity Rate
شدت تکرار حادثه FSI- Frequency Severity Indicator
همراه با مثال و تعیین استانداردها 
 نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 4
منبع: OSHA, ILO
[attachment=1467]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1222
اهداف بهداشت حرفه ای بر طبق نظر کمیته مشترک ( WHO) و ( ILO)
اهداف بهداشت حرفه ای بر طبق نظر کمیته مشترک بهداشت جهانی ( WHO) و سازمان بین‌المللی کار ( ILO)
تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی کارکنان در هر شغلی که هستند.
پیشگیری از بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار
انتخاب کارگر یا کارمند برای محیط و شغلی که از نظر جسمانی و روانی توانایی انجام آن را دارد و یا به‌طور اختصاصی تطبیق کار با انسان و یا در صورت عدم امکان تطبیق انسان با کار.
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 802
علل وقوع حوادث بر اساس نظرات کارشناسان ILO
علل وقوع حوادث بر اساس نظرات کارشناسان ILO

نوع فایل: پاورپوینت
تعداد اسلایدها: 6
[attachment=1971]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 440
ارزیابی کاربردی ارگونومی در محیط کار
ارزیابی کاربردی ارگونومی در محیط کار 
برای ارزیابی ارگونومی در محل کار چه می کنید؟
برای اجرای ارگونومی در محیط کار چه روندی را پیش میگیرید؟
یافتن مشکل 
پرسشنامه نوردیک
چک لیست ILO
آنتروپومتری
ارزیابی مشکل 
معاینات پزشکی 
تعیین شاخص ارگونومی 
ایستگاه کاری
تجزیه و تحلیل شغل
ارزیابی پوسچر
یافتن راه حل 
مطالعات قبلی 
مشاوره با سازمانها 
آگاهی دادن در مورد ارگونومی 
طراحی 

نوع فایل:دانلودPDF ارزیابی کاربردی ارگونومی در محیط کار 
تعداد صفحات: 54
[attac
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2933
چک لیست صدا محیط کار ILO
چک‌لیست صدا محیط کار ILO
نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 1
[attachment=2432]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 255
Occupational Health Definition WHO/ILO
Occupational Health Definition WHO/ILO
Promotion and maintenance of the highest degree of physical, mental & social well-being of workers of all occupations
 Prevention among its workers of departures from health caused by their working conditions Protection of workers in their employment from risks usually from factors adverse to health 
[align
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 308
بهداشت حرفه ای در مراقبین سلامت
بهداشت حرفه‌ای در مراقبین سلامت 
بهداشت حرفه‌ای، علمی متشکل از علوم متنوع شامل مهندسی، اپیدمیولوژی (مطالعه توزیع بیماری در جمعیت)، فیزیک، آمار، زیست شناسی، میکروب شناسی، شیمی، آناتومی، فیزیولوژی و سم شناسی است. دانشی که علومی نظیر بهداشت عمومی و محیط، کامپیوتر و روانشناسی صنعتی را به کار می‌گیرد. 
اهداف بهداشت حرفه‌ای(کمیته مشترک WHO,ILO در ژنو 1953)
ارتقاء و تأمین عالی‌ترین درجه ممکن وضع جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان همه مشاغل، جلوگیری از بیماری‌ها و حوادث شغلی، انتخاب کارگر و
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 21
مواد آموزشی در مورد مسائل بهداشت حرفه‌ای و ایمنی ILO
مواد آموزشی در مورد مسائل بهداشت حرفه‌ای و ایمنی سازمان بین‌المللی کار ILO
Training materials on occupational health and safety issues
[align=left]Training materials
The ILO develops practical and easy to use training materials and methods that provide adequate occupational safety and health (OSH) capacities. They help users identify key priorities, elaborate coherent and relevant strategies, establish effective and efficient practices, and implement national OSH pr