کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 1421
Industrial Noise Control and Acoustics
Industrial Noise Control and Acoustics

Randall F. Barron
Louisiana Tech University
Ruston, Louisiana, U.S.A.

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data
A catalog record for this book is available from the Library of Congress.
ISBN: 0-8247-0701-X
This book is printed on acid-free paper.
Headquarters
[ali
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1252
آلودگی صوتی Noise Contamination
آلودگی صوتی Noise Contamination
علم صوت به معنی وسیع کلمه تولید، گسیل و دریافت انرژی به‌صورت ارتعاش در ماده است. 
اگر اتم‌ها و مولکول‌های شاره یا جامد از اوضاع طبیعی خود تغییر مکان یابند، نیروی الاستیک در آن پدید می‌گردد، که مربوط به سختی جسم است و می‌خواهد جسم را به حالت نخست باز گرداند، این را نیروی برگرداننده گویند. 
تأثیر این نیروی الاستیک برگرداننده توأم با خاصیت اینرسی دستگاه، ماده را برای ارتعاش‌های نوسانی و در نت
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 635
کنترل صنعتی صدا Industrial Noise Control
کنترل صنعتی صدا Industrial Noise Control

عنوان: کنترل صنعتی صدا 
مولفین: Bell
انتشارات: CRC Press
نوع زبان: انگلیسی
سال انتشار: 1993

[color=#
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 165
کنترل مهندسی صدا Engineering noise control
کنترل مهندسی صدا      Engineering noise control
 مبانی و اصطلاحات اساسی   Fundamentals and Basic Terminology
 گوش انسان                 The Human Ear
 ابزارهای اندازه گیری و تحلیل صدا    Instrumentation for Noise Measurement and Analysis
 معیارها  Criteria
 منابع صوتی و انتشار صوت در فضای باز   Sound Sources and Outdoor Sound Propagation
[align=left] توان صدا، استفاده و ا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 172
مواجهه شغلی صدا Occupational Noise Exposure
مواجهه شغلی صدا Occupational Noise Exposure

توصیه هایی برای استاندارد صدا   Recommendations for a Noise Standard
پایه استاندارد مواجهه صدا   Basis for the Exposure Standard
ابزار اندازه گیری صدا   Instrumentation for Noise Measurement
برنامه های حفاظت از شنوایی   Hearing Loss Prevention Programs-LPPs
   حفاظت شنوایی   Hearing Protectors
[align=left]   نیازهای تحقیقاتی  Research Needs[/alig
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1995
Lecture6-Noise
Lecture6-Noise
Introduction and Definitions
Noise and Sound
Noise
Noise-Induced Hearing Loss (NIHL
Physics of Sound
Octave Bands
Sound Pressure
Decibel Notation
Sound Pressure Level (SPL) and Sound Pressure (Pa

Sound Pressure Exercises
[align=left]Adding Sound Pressu
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 7921
Calculation of TWA and Noise Dose
Calculation of TWA and Noise Dose
Calculation of TWA and Noise Dose of an 8-hour Day
Calculation of Noise level and Permissible Duration at any Location
Construction of Noise Contour Map of a Facility
Estimation of Ambient and Machine Noise Levels
Determination of Minimax Work Assignments
Determination of Minimum Number of Workers (under 90 dBA
[align=left]Determi
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 241
کم شنوایی ناشی از نویز noise induced hearing loss
کم شنوایی ناشی از نویز noise induced hearing loss 
بخش اول
مواجهه با شدت بالای نویز ممکن است باعث  کم شنوایی موقتی یا دائمی شود. کم شنوایی ممکن است در اثر مواجهه طولانی مدت با نویز های محیطی (NIHL) و یا مواجهه ناگهانی با یک نویز قوی (acoustic trauma) ایجاد شود.

 ضربه صوتی (acoustic trauma) ممکن است در هر سنی رخ دهد اما NIHL عمدتا در بزرگسالان دیده میشود.شیوع NIHL در مردان بیشتر از زنان است و میزان کم شنوایی ناشی از آن هم در مردان بیشتر است. این تفاوت ممکن است ناشی از حساسیت متفاوت دو جنس و
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 735
راهنمای فارسی کار با تجهیزات مهندسی بهداشت حرفه ای
راهنمای فارسی کار با تجهیزات مهندسی بهداشت حرفه ای

صداسنج Meter Level Sound
نویز دوزیمتر صدا Meter Dose Noise
نورسنج  Meter Light
لومن متر LuminousFluxMeter
لومینانس متر  LuminanceMeter
کلوین متر Meter Chroma
بادسنج  Anemometer
غبار سنج Counter Particle
گوس متر Tester EMF
فشارسنج Barometer
ترمو رطوبت سنج Meter Temperature/Humidity
استرس سنج گرمایی WBGTMeter
آنالیزور رنگ  Meter Color
پارامترهای شیمیایی آب  Meter ORP/PH & Conductivity
سوالر آنالیزور Analyzer Module Solar
سوالرمتر
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 210
نمونه سوالات تستی کنترل صدا در محیط کار همراه با پاسخ تشریحی
نمونه سوالات تستی کنترل صدا در محیط کار همراه با پاسخ تشریحی

 یک صوت ناخواسته، تعریف کدام از گزینه های زیر است؟

الف)  Noise      ب) Noise pollution     ج) ambient Noise      د) Noise affected

نوع فایل:PDF
تعداد سوالات: 98 
تعداد صفحات: 50
[attachment=2772]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 284
صوت و صدا Sound and Noise
صوت و صدا Sound and Noise
امواج مکانیکی
امواج الكترو مغناطيسی
تولید صوت
 فشار، شدت، و توان صوت
تراز فشار، تراز شدت و تراز توان صوت
توان مبنا یا آستانه درک
 تراز معادل مواجهه صوت Equivalent Sound Level  ،Leq
ﺗﺮاز نشری صدا Emission Lenel ،EA 
ﺗﺮاز آماری صدا
ﺗﺮاز آلودگی صوتی در محیط  Noise Pollution Level ،NPL 
از ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ مکالمه Speech Interference Level ،SIL 
 ﺗﺮاز ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺻﻮت Sound Exposure Level ،SEL
انواع  ﺗﺮازﺳﻨﺞ های ﺻﻮت
اﺛﺮ ﺻﺪا ﺑﺮ اﻧﺴﺎن
حدود ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺻﺪا
اﻧﺪازه گیری و ارز
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 418
آلودگی صدا Noise Pollution
آلودگی صدا Noise Pollution
نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 102 در هر صفحه 1 اسلاید
[attachment=2835]

[quote]

عباسپور، مجید.(1371). مهندسی محیط زیست.جلد دوم. مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
کاشفی الاصل، مرتضی.(1396). جزوه درسی آلودگی صنعتی. دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال.
کاشفی الاصل، مرتضی.(1396). کنترل آلودگی‌های محیط زیست(آب، خاک، هوا، صوت). دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال.
منصوری، نبی ا....(1390). آلودگی محیط زیست(هوا، آب، پسماند،